ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

แผนผัง Top View หมู่บ้านบางบัวทอง รวม 6 เฟส

ด้านหน้าหมู่บ้าน

ป้อมยาม

 

        เฟส  1

                         

 

 

เฟส  1

        

ลานเอนกประสงค์   ซอย  ช่องกันไฟ   

 

 

   เฟส  2

 

 

 

  เฟส  2

ซอยช่องกันไฟ   ซอย ช่องกันไฟ

 

 เฟส  3

 

 

 

  เฟส  3

 

ซอย ช่องกันไฟ   ซอย ช่องกันไฟ

 

 

      เฟส  4

 

 

 

  เฟส  4

สนามเด็กเล่น   ซอยช่องกันไฟ

         เฟส  5

 

 

  

      เฟส  5

 

 

ซอยช่องกันไฟ   ซอยช่องกันไฟ

 

 

           เฟส  6

 

 

  

     เฟส  6

     

 

แผนผัง Top View รวม 6 เฟส หมู่บ้านบางบัวทอง

 

ข้อมูลหมู่บ้านบางบัวทอง

ข้อมูล

เฟสที่ 1

เฟสที่ 2

เฟสที่ 3

เฟสที่ 4          เฟสที่ 5         เฟสที่ 6           รวม

จำนวนบ้านรวม

37 หลัง

38 หลัง

39 หลัง

42 หลัง          37 หลัง          39 หลัง            232 หลัง

จำนวนผู้อยู่อาศัย

19 หลัง

19 หลัง

34 หลัง

26 หลัง          35 หลัง          24 หลัง             157 หลัง

ผู้อยู่อาศัยรวม

55 คน

61 คน

107 คน

86 คน           97 คน            65 คน              471 คน

จำนวนไฟส่วนกลาง

5 จุด

     

จำนวนต้องซ่อมบำรุง

---------

     

จำนวนติดตั้งเพิ่ม

-------------

     

 

 
       ข้อมูล  31/3/49  พรชัย  ศิรินุกูลชร

 

แผนผัง top view เฟส 1 หมู่บ้านบางบัวทอง

 

 

 

ป้อมยาม

 เฟส  1

 

F 1 R 72/9

72/11

72/13

72/15

72/17

72/19

72/21

72/23

72/25

72/27

72/29

72/31

72/33

72/35

72/37

72/39

72/41

72/43

F 1 72/45

F 1 R 18 หลังคาเรือน

ผู้อยู่อาศัย  55 คน  19  ึีึหลัง

                                                                                

72/10 F 1 L

72/12

72/14

72/16

72/18

72/20

72/22

72/24

72/26

72/28

72/30

72/32

72/34

72/36

72/38

72/40

72/42

72/44

72/46 F 1

F 1 L 18 หลังคาเรือน

รวม 36 หลังคาเรือน

 

     

 

                                                                                          F 1 R 18 หลังคาเรือน                                                                                              F 1 L 18 หลังคาเรือน

                                                                                                                   รวม 36 หลังคาเรือน

 

 เฟส  2

 

 

ลานเอนกประสงค์

F 2 R 72/47

72/49

72/53

72/55

72/57

72/59

72/61

72/63

72/65

72/67

72/69

72/71

72/73

72/75

72/77

72/79

F 2 72/81

F 2 R 17 หลังคาเรือน

ผู้อยู่อาศัย  61  คน  19  หลัง

                                                                                

72/48 F 2 L

72/50

72/52

72/54

72/56

72/58

72/60

72/62

72/64

72/68

72/70

72/72

72/74

72/76

72/78

72/80

72/82

72/84

72/86

F 2 L 19 หลังคาเรือน

รวม 36 หลังคาเรือน

 

     

 

 

 เฟส  3

 

 

F 3 R 72/83

72/85

72/87

72/89

72/91

72/93

72/95

72/97

72/97

72/103

72/105

72/107

72/109

72/111

72/113

72/115

72/117

72/119

F 3 72/121

 

F 3 R 18 หลังคาเรือน

ผู้อยู่อาศํย 107  คน   34  หลัง 

                                                                                

 

72/90 F 3 L

72/92

72/94

72/96

72/98

72/100

72/102

72/104

72/106

72/108

72/110

72/112

72/114

72/116

72/118

72/120

72/122

72/124

72/126 F 3

F 3 L 18 หลังคาเรือน

รวม 36 หลังคาเรือน

 

     

 

  
 

 เฟส  4

 

 

 

F 4 R 72/123

72/125

72/127

72/129

72/131

72/133

72/135

72/137

72/139

72/141

72/143

72/145

72/147

72/149

72/151

72/153

72/155

F 4 72/157

 

สนามเด็กเล่น

 

 

 

 

 

 

 

F 4 R 18 หลังคาเรือน

                                                                           

 

72/128 F 4 L

72/130

72/132

72/134

72/136

72/138

72/140

72/142

72/144

72/146

72/148

72/150

72/152

72/154

72/156

72/158

72/160

72/162

72/164

72/166 F 4

 

 

 

 

F 4 L 20 หลังคาเรือน

รวม 38 หลังคาเรือน

ผู้อาศัย  86  คน    26  หลัง

     

 

 

   เฟส  5

 

 

F 5 R 72/159

72/161

72/163

72/165

72/167

72/169

72/171

72/173

72/175

72/177

72/179

72/181

72/183

72/185

72/187

72/189

72/191

72/193

F 5 72/195

F 5 R 19 หลังคาเรือน

 

ผู้อยู่อาศัย  97  คน  35  หลัง

                                                                           

 

 

 

 

 

72/168 F 5 L

72/170

72/172

72/174

72/176

72/178

72/180

72/182

72/184

72/186

72/188

72/190

72/192

72/194

72/196

72/198

72/200

72/202

72/204 F 5

 

 

 

 

 

F 5 L 19 หลังคาเรือน

รวม 38 หลังคาเรือน

     

 

 

   เฟส  6

 

F 6 R 72/197

72/199

72/201

72/203

72/205

72/207

72/209

72/211

72/213

72/215

72/217

72/219

72/221

72/223

72/225

72/227

72/229

72/231

72/233

F 6 72/235

F 1 R 20 หลังคาเรือน

                                                                           

 

 

 

72/206 F 6 L

72/208

72/210

72/212

72/214

72/216

72/218

72/220

72/222

72/224

72/226

72/228

72/230

72/232

72/234

72/236

72/237

 

72/236

72/238

72/240

72/242

72/244

72/245 F 6

F 6 L 25 หลังคาเรือน

รวม 45 หลังคาเรือน

ผู้อยู่อาศัย  65  คน 24  หลัง

 

 

รวม  จำนวนบ้านรวม  232  หลัง

 ผู้อยู่อาศัย  471  คน    157  หลัง

 ข้อมูล  31/3/49  พรชัย  ศิรินุกูลชร

 

     

17/8/50  พรชัย  ศิรินุกูลชร

 

go  back.............

 

 
         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.