เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

ที่มาของลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองสิทธิ์

          ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ต้นฉบับรวมทั้งสามารถสืบทอดถึงทายาท มีการกำหนดสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์ที่เป็น “เจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว” (exclusive right) ในการใช้หรือให้อำนาจในการใช้งานลิขสิทธิ์ ภายในข้อตกลงและระยะเวลา และผู้สร้างสรรค์มีอำนาจในการห้ามการใช้งานลิขสิทธิ์ของตน

         การสร้างสรรค์งานเพลงที่ได้ริเริ่มขึ้น จะได้รับการคุ้มครองในทันที (automatic protection ) โดยมิต้องผ่านพิธีการใดๆ (no formarity ) รวมถึงการจดทะเบียน หากงานนั้นเข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิหลักของเจ้าของลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย

  1     สิทธิ์ทางเศรษฐกิจ (economic rights)

  2     สิทธิ์ทางศีลธรรมหรือ ธรรมสิทธิ์ (moral rights)

 

องค์ประกอบของสิทธิ์ในผลงานเพลงของสิ่งบันทึกเสียงและโสตฯ

      ลิขสิทธิ์ (copyright)

      สิทธิ์เกี่ยวเนื่องหรือสิทธิ์ข้างเคียง (related right ,neighboring right)

 

     ลิขสิทธิ์(copyright)ประกอบด้วยสิทธิ์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

    1     สิทธิ์ดนตรีกรรม (คำร้อง-ทำนอง author & composer) musical machanical matheriel rights

    2     สิทธิ์ทำซ้ำ (recording ) machanical reproduction rights

    3     สิทธิ์ดัดแปลง (translation & adaptation rights)

    4     สิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ(สิทธิ์เผยแพร่ดนตรีกรรม) public performance rights

 

สิทธิ์เกี่ยวข้องหรือสิทธิ์ข้างเคียง relate rights & neighboring rights

   1     สิทธิ์นักแสดง (performers rights)

   2     สิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงและโสตฯ producers of phonograms ( public performance)

   3     สิทธิ์สถานีแพร่เสียง แพร่ภาพ broadcasting organizations (public performance)

 

                                                                                                                          2

             บริษัทผลิตสิ่งบันทึกเสียงและโฆษณาเพลง publishing companyเป็นผู้ลงทุนในการผลิตอุตสาหกรรมเพลงและโฆษณาเพลงหรือ publisher (invested all the copyright)

            ในกฎหมายลิขสิทธิ์มิได้บัญญัติความหมายไว้ แต่ในทางธุรกิจดนตรีหมายถึง บริษัทที่ได้รับมอบลิขสิทธิ์ทั้งหมดจากผู้สร้างสรรค์ ในงานดนตรีกรรมแต่ละชิ้น (นอกเหนือจากสิทธิ์ในการนำงานดนตรีกรรมออกแสดง)

           ซึ่งหมายถึงงานสิ่งบันทึกเสียง อันประกอบด้วย สิทธิ์ทำซ้ำ-ดัดแปลง สิทธิ์จำหน่าย สิทธิ์ดนตรีกรรม สิทธิ์นักแสดง สิทธิ์ข้างเคียงและ สิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ ถูกรวมไว้ในสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทป,แผ่นซีดี,วีซีดี,โปรแกรมคอมฯ และเป็น “สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว” (exclusive right)

ในอเมริกา มีอัตราการแบ่งปันรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดเก็บเป็น 12 ส่วน

ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง (publisher)ได้รับ 6/12 ดนตรีกรรม (author & composer) ได้รับ 6/12

ในยุโรป มีอัตราการแบ่งปันรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดเก็บเป็น 12 ส่วน

ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง (publisher)ได้รับ 4/12 ดนตรีกรรม (author & composer) ได้รับ 8/12

เจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว(exclusive right)

         การที่ลิขสิทธิ์ดนตรีกรรม(ครูเพลง)และสิทธิ์ข้างเคียงในทุกๆส่วนของสิทธิ์ที่เป็นองค์ประกอบเพื่อการอนุญาติให้บริษัทหรือผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง ที่ดูแลสิทธิ์ นักแสดงและเป็นสิทธิ์ข้างเคียงในสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าว จึงได้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ในกระบวนการผลิตเป็น “สินค้าลิขสิทธิ์สำเร็จรูป” เป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

ในการผลิต,ทำซ้ำ,จำหน่าย,ให้เช่า,และเผยแพร่ต่อสาธารณชนการจัดเก็บครั้งเดียวอย่างเป็นธรรม (single equitable remuneration)

การจัดเก็บค่าเผยแพร่จากบริษัทจัดเก็บหรือตัวแทนเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นการจัดเก็บที่เป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างผู้มีสิทธิ์และผู้ใช้สิทธิ์

           จากสิทธิ์ของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าวและในกระบวนการเริ่มต้นจนถึงขั้นผลิตสิ่งบันทึกเสียงออกมาเป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำเร็จรูป จำหน่ายผ่านการตลาดสู่ผู้ใช้งาน เป็นการเริ่มต้นของธุรกิจเพลงที่มีองค์ประกอบของเจ้าของสิทธิ์และผู้ที่ได้ผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ฉะนั้นการเริ่มต้นจึงเป็นกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจ่ายค่าคุ้มครองลิขสิทธิ์เผยแพร่ของเจ้าของสิทธิ์ที่มีอยู่ในแผ่นดังกล่าวโดยผ่านทางบริษัทจัดเก็บ เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทจัดเก็บ

 

3

         จึงไม่มีเหตุอันควรใดๆที่จะถูกบิดเบือนแอบอ้างมาจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อื่นใดที่มีอยู่ในสิ่งบันทึกเสียงนั้นๆ เป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนักหรือเหตุอันควรอย่างหนึ่งอย่างใดมาสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว ฉะนั้นพฤติกรรมในการอ้างสิทธิจับกุมและเรียกร้องเงินทองดังที่ปรากฏจึงเป็นวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายและศิลธรรม

         ปัญหาดังกล่าวได้รับการถกเถียงกันมาทุกครั้งในที่ประชุมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น ปัญหาของการอ้างสิทธิ์ซ้ำซ้อน กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการแก้ไขโดยวิธีที่ส่งรายชื่อเพลงซ้ำซ้อนให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อนก่อนจะดำเนินคดี ซึ่งมีอยู่หลายพันเพลงทั้งระบบ การให้นิยามของเพลงซ้ำซ้อนและแนวทางแก้ไขดังกล่าว เป็นการทำโจทย์ที่ไม่สามารถเป็นผลในทางปฏิบัติเพราะความยุ่งยากซับซ้อนและไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

         ในทุกๆกรณีของเพลงซ้ำซ้อนโดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นการจับข้อหาละเมิดสิทธิ์เผยแพร่ดนตรีกรรมในสิ่งบันทึกเสียง หากต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ตรงประเด็นและได้ผลจะต้องห้ามจับกุมโดยการอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียง หรือให้ชัดเจนก็คือ ห้ามจับในแผ่นของบริษัทอื่นๆ คือ”ห้ามจับข้ามค่าย” การห้ามจับข้ามค่ายเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นและเป็นรูปธรรม อย่างน้อยก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นจนกว่าจะมีการแก้ไขกฏหมายลิขสิทธิ์ให้เป็นผลในทางปฏิบัติปัญหาการจับกุมดำเนินคดีมีอยู่ 2 ขั้นตอน

         การจับกุมเพื่อรีดไถ กรรโชกทรัพย์โดยการแอบอ้างสิทธิ์ซ้ำซ้อน ที่มีเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีการดำเนินคดีถึงชั้นศาลเพราะถูกกดดันให้จ่ายค่าตอบแทนแลกกับการยอมความ เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจและทำลายความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมให้เกิดวงจร อิทธิพล มาเฟียร์

         เมื่อผู้ต้องหาต่อสู้ถึงชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ก็ต้องพบกับอุปสรรค์และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ถึงขั้นล้มละลาย ในที่สุดก็ต้องยอมความ จ่ายค่าตอบแทน สูญเสียโอกาสในการพิสูจน์ความจริงและพึ่งพากระบวนการยุติธรรม

          จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงต้องพึ่งพากลไกทางภาครัฐที่จะแสวงหาวิธีการและกลไกในการบริหารจัดการเพื่อสลายพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอัยการ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญเป็นที่พึ่งของประชาชน และสังคม จะต้องร่วมกันแผ่เมตตา เยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

                                                                                                          พรชัย ศิรินุกูลชร 6/6/48

   go back

          

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.