เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

 

 

ตัวอย่างคดี เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดระยองเป็นฝ่ายโจทย์ และนายชาติชาย ศรีธารามเป็นจำเลย

             โจทย์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 จำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภท งานดนตรีกรรม และโสตทัศนวัสดุ ของบริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น 1992 จำกัด ผู้เสียหาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ประเทศไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เสียหายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์โดยเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุตามหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ท้ายฟ้อง โดยการนำเอาแผ่นวีซีดี ที่มีผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลง นำสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ ที่มีคำร้อง ทำนอง เสียงเพลงและเนื้อร้องคาราโอเกะงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ที่ร้านซุ้มน้าชาติคาราโอเกะ ตำบลมาบตาพุฒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยเปิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายที่บรรจุในแผ่นวีซีดี ผ่านทางตู้เพลงวีซีดีคาราโอเกะ ซึ่งเครื่องจะอ่านข้อมูล แล้วทำการแปลงสัญญาณดิจิตอลให้ปรากฏเสียงทำนองเพลง ออกทางลำโพง และเชื่อมสัญญาณให้ปรากฏภาพคำร้องออกทางจอมอนิเตอร์ แล้วให้บริการคาราโอเกะแก่ลูกค้าหยอดเหรียญซึ่งเป็นสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและแสวงหากำไรโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทำละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฏหมาย เหตุเกิดที่ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามวันเวลาดังกล่าวในฟ้อง เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึดแผ่นวีซีดีที่บรรจุเพลงคาราโอเกะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย จำนวน 4 แผ่นเป็นของกลางขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 มาตรา 4,6,8,15,27,29,31,69,70,75,76 ขอให้ริบของกลาง ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และขอให้จ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การปฏิเสธ

      ทางการพิจารณานำสืบว่า บริษัท อาร์.เอส โปรโมชั่น 1992 จำกัด ผู้เสียหาย ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอาร์.เอส โปรโมชั่น จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อาร์.เอส โปรโมชั่น จำกัด(มหาชน) ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 บริษัท อาร์.เอส โปรโมชั่น จำกัด(มหาชน)ได้มอบอำนาจให้บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด เป็นผู้ดูแลบริหารสิทธิและปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2,จ.3 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ได้รับสิทธิจากบริษัท อาร์.เอส โปรโมชั่นฯในเรื่องสิทธิเผยแพร่และสิทธิทำซ้ำ และบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ได้มอบอำนาจให้ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ ดำเนินการอีกทอดหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4,จ.5 และว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ ดำเนินการอีกทอดหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด

       ได้ไปตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ร้านน้าชาติ ที่อำเภอมาบตาพุฒ จังหวัดระยอง โดยก่อนหน้านั้นก็ได้ไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวมาแล้ว และพบว่ามีการเอาเพลงใส่ในตู้เพลงและให้บริการตู้หยอดเพลง นายพฤกษ์ได้ใช้บริการในวันเดียวกันที่ทำการจับกุมคือวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 โดยไปที่ร้านดังกล่าวในเวลาประมาณ 6 โมงเศษ เมื่อเห็นว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเห็นว่าที่ตู้ดังกล่าว ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ต่อมาในเวลาประมาณ 1 ทุ่ม นายพฤกษ์จึงได้ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำบลมาลตาพุฒ และพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ในขณะที่ทำการจับกุมนั้น ร้านของจำเลยกำลังเปิดเพลง ขอเลวแค่นี้ ซึ่งเป็นเพลงของปาน ธนพร แวกประยูร และเป็นผลงานเพลงของผู้เสียหาย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายต่อสาธารณชนโดยร้านอาหารดังกล่าวได้ละเมิดลิขสิทธิ์ อัลบั้มปาน ทรู สตอรี่ ความรัก ผู้ชาย ปลาย่าง และอัลบั้มปานเลิฟซีรี่ส์ โดยศิลปิน ธนพร แวกประยูร ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมและได้พบว่ามีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์โดยใช้ตู้เพลงหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นเพลงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย

       เมื่อมีการจับกุมแล้ว จำเลยได้แสดงว่าเป็นเจ้าของร้าน จำเลยไม่ได้แสดงหลักฐานว่ามีการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้เสียหาย ในการจับกุมได้มีการตรวจค้นและพบรายชื่อเพลงด้วย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบตู้เพลง พบแผ่นซีดีคาราโอเกะของบริษัท ผู้เสียหายในตู้เพลงดังกล่าว จำนวน 4 แผ่น ปรากฎตามวัตถุพยานหมาย วจ.1,วจ.2 จึงจับกุมและแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเพื่อการค้า เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียงในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพ ปรากฏตามบันทึกการจับกุม เอกสารหมาย จ.11 ต่อมาได้นำตัวจำเลยไปที่สถานีตำรวจภูธร ตำบลมาบตาพุฒ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำบัญชีของกลางไว้ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.12 ในระหว่างที่อยู่ที่สถานี่ตำรวจนั้น ไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของตู้ และไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายแต่อย่างใด

 

     จำเลยนำสืบว่า เมี่อวันที่ 15 มกราคม 2546 นางสมาน รติยาณุวัฒน์ เป็นเจ้าของร้านค้าชื่อร้านท๊อปมิวสิคและเป็นเจ้าของตู้คาราโอเกะที่ถูกยึดในคดีนี้ ได้นำตู้เพลงคาราโอเกะไปว่าไว้ที่ร้านซุ้มน้าชาติซึ่งเป็นร้านขายอาหารของจำเลย และได้ทำสัญญาฝากตู้คาราโอเกะกับจำเลย โดยจะช่วยชำระค่าไฟให้จำเลย ปรากฏตามเอกสารหมาย ปล.1 รวมทั้งเป็นคนไขกุญแจเพื่อเก็บเงินในตู้คาราโอเกะด้วยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลาประมาณทุ่มเศษได้มีบุคคลประมาณ 4 ถึง 5 คน เข้ามาสั่งอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านซุ้มน้าชาติ แล้วเดินไปเปิดเพลงที่ตู้เพลง เป็นเพลงที่ ปานธนพร ะป็นผู้ขับร้อง จากนั้นบุคคลกลุ่มดังกล่าว แจ้งว่าเป็นคนของบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ได้แจ้งว่าจำเลยทำผิดข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ จะยึดตู้เพลง จำเลยจึงบอกว่าขอติดต่อเจ้าของตู้เพลงคือร้านท้อปมิวสิค แต่ติดต่อไม่ได้ บุคคลดังกล่าวจึงยึดตู้เพลงไปที่สถานีตำรวจภูธรตำบลมาบตาพุฒ

     เมื่อจำเลยไปที่สถานีตำรวจภูธรตำบลมาบตาพุฒ จำเลยได้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตู้เพลงเป็นของร้านท็อปมิวสิค ขอติดต่อก่อนแต่ก็ติดต่อไม่ได้เจ้าพนักงานตำรวจจึงให้จำเลยลงลายมือชื่อในกระดาษแผ่นหนึ่งว่าเป็นเจ้าของร้าน ซึ่งจำเลยได้ทราบภายหลังว่าเป็นบันทึกการจับกุม ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.11 ต่อมาจำเลยได้ติดต่อกับนางสมาน รติยาณะวัฒน์ เจ้าของร้านท็อปมิวสิค และนางสมานได้มาพบพนักงานสอบสวนโดยได้แสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ์เพลง คือแผ่นสติกเกอร์ ปรากฏตามเอกสาร ล.1 และใบโอนเงินให้กับบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.2 ภายหลังจากที่เจ้าของร้านท๊อปมิวสิค ได้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดงแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกให้จำเลยกันนางสมาน ไปติดต่อกับบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัดเอง

     ตามเอกสารใบโอนเงินเอกสารหมาย ล.2 นั้น นางสมานได้โอนเงินเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 แต่บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ได้ส่งสติกเกอร์ ในอนุญาตว่าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง เอกสารหมาย ล.1 มาให้นางสมาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ซึ่งเป็นวันที่ภายหลังจากจำเลยถูกจับกุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 แต่นางสมานได้โอนเงินก่อนวันที่จำเลยถูกจับ โดยโอนเงินจำนวน 8,700 บาท เป็นค่าใบอนุญาตใช้สิทธิตู้คาราโอเกะ จำนวน 10 ตู้ ซึ่งใบอนุญาตตู้คาราโอเกะตู้ละ 870 บาท ตู้คาราโอเกะที่ถูกยึดในคดีนี้ได้ชำระเงินค่าใบอนุญาตรวมอยู่ในใบโอนเงินจำนวน 8,700 บาท ตามเอกสารหมาย ล.2 ด้วย

      ซึ่งบริษัทผู้เสียหายเคยแจ้งว่า หากมีใบโอนเงินให้กับบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัดแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากบริษัทก็ใช้ตู้เพลงคาราโอเกะได้ และสติกเกอร์ใบอนุญาต ตามเอกสารหมาย ล.1 ที่จะต้องใช้ติดกับตู้คาราโอเกะที่ถูกยึดในคดีนี้ ส่งมาล่าช้า โดยส่งมาหลังจากที่จำเลยถูกจับกุมและเจ้าพนักงานได้ยึดตู้คาราโอเกะไปแล้วพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยเปิดร้านอาหารชื่อ ร้านซุ้มน้าชาติและในร้านอาหารของจำเลยมีตู้เพลงให้บริการตู้หยอดเพลงคาราโอเกะ ซึ่งในตู้เพลงมีแผ่นวีซีดีคาราโอเกะให้บริการเพลงขอเลวแค่นี้

        คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทย์ฟ้องหรือไม่ในประเด็นนี้ ศาลเห็นควรวินิจฉัยก่อนว่า จำเลยได้บังอาจละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุของผู้เสียหาย โดยการนำแผ่นวีซีดีคาราโอเกะที่มีผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลง นำสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุที่มีคำร้อง ทำนอง เสียงเพลงและเนื้อร้อง อันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่ร้านซุ้มน้าชาติคาราโอเกะ ตำบลมาบตาพุฒ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยให้บริการคาราโอเกะ แก่ลูกค้าโดยการหยอดเหรียญเพื่อประโยชน์ในทางการค้าและแสวงหากำไร

      โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่า เป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือไม่ในประเด็นนี้ โจทก์ไม่มีพยานมาสืบเลยว่า แผ่นซีดีของกลางหมาย วจ.1 และวจ.2 เป็นงานที่ได้มีผู้ซึ่งทำซ้ำหรือดัดแปลง โดยมีเนื้อร้อง ทำนอง เสียงเพลง ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายแต่อย่างใดทั้งโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นถึงความแตกต่างของ ของกลางหมาย วจ.1 และวจ.2 ว่ามีความแตกต่างกันเหมือนหรือคล้ายกันกับแผ่นวีซีดีคาราโอเกะซึ่งเป็นของแท้ที่มิได้มีการทำซ้ำหรือดัดแปลงของผู้เสียหายแต่อย่างใด อันจะทำให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิพากษาคดีด้วยความยุติธรรมได้ว่า แผ่นวีซีดีคาราโอเกะของกลางหมาย วจ.1 และ วจ.2 เป็นของกลางที่มีผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงจากแผ่นวีซีดีคาราโอเกะของผู้เสียหาย

       เมื่อโจทก์มิได้นำสืบพยานหลักฐานดังกล่าว ศาลก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยการนำแผ่นวีซีดีคาราโอเกะที่มีผู้อื่นทำซ้ำ หรือดัดแปลง ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการค้าหรือหากำไรได้ ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า แผ่นวีซีดีคาราโอเกะของกลางหมาย วจ.1 และวจ.2 เป็นแผ่นวีซีดีคาราโอเกะที่มีผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย แผ่นวีซีดีคาราโอเกะของกลางจึงเป็นแผ่นวีซีดีคาราโอเกะที่ได้มีการทำขึ้นเพื่อขายหรือจำหน่ายต่อบุคคลทั่วไป โดยมิได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย

       คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์อับบั้ม ปาน ทรู สตอรี่ ความรัก ผู้ชาย ปลาย่าง และอัลบั้ม ปานเลิฟ ซีรี่ส์ของศิลปิน ธนพร แวกประยูร โดยการนำอัลบั้มเพลงของกลางหมาย วจ.1 และวจ.2 ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่ร้านอาหารซุ้มน้าชาติคาราโอเกะ ผ่านทางตู้วีซีดีคาราโอเกะ เพื่อแปลงสัญญาณดิจิตอลให้ปรากฏเสียง ทำนองเพลงออกทางลำโพงเชื่อมสัญญาณให้ปรากฏภาพคำร้องออกทางจอโมนิเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าหยอดเหรียญใช้บริการคาราโอเกะ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า แสวงหากำไร อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือไม่

        ในประเด็นนี้เมื่อข้อเท็จจริงโจทก์นำสืบไม่ได้ว่า แผ่นวีซีดีของกลางเป็นแผ่นวีซีดีที่มิได้มีการทำซ้ำหรือดัดแปลง อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย หรือจำเลยได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของหรือการครอบครองแผ่นวีซีดีของกลางโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใดแล้ว แผ่นวีซีดีคาราโอเกะของกลางจึงเป็นสินค้าหรือของที่มีขายหรือจำหน่ายโดยทั่วไป จำเลยในฐานะเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแผ่นวีซีดีคาราโอเกะ จึงมีสิทธิ์ที่จะจัดการใช้สอย ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะพึงมีอยู่ตามกฎหมายได้ สิทธิในความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแผ่นวีซีดีคาราโอเกะ ซึ่งมีสิทธิที่จะจัดการใช้สอยได้ตามกฎหมาย กับสิทธิในการปกป้องการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะปกป้องการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายซึ่งมีโทษอาญานั้น การใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเส้นแบ่งขีดความมีสิทธิของการกระทำและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

       ศาลจึงต้องพินิจพิจารณาถึงสิทธิของแต่ละฝ่ายด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด เพราะการมีสิทธิในทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายนั้น ต่างก็มีกฎหมายรองรับหากไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว ความไม่เป็นธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ การสร้างสรรค์ศิลปดนตรีกรรม ศิลปกรรมโสตทัศนวัสดุ และศิลปกรรมสิ่งบันทึกเสียงโดยทำเป็นแผ่นวีซีดี วีซีดีคาราโอเกะขายให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น ก็โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการในรูปของความบันเทิง เพื่อให้สามารถนำมาเล่นซ้ำได้ และการทำเป็นวีซีดีคาราโอเกะ ก็เพื่อให้บริการความบันเทิงมิใช่แต่เฉพาะการรับฟังเสียงเพลง เสียงดนตรี เท่านั้นแต่ยังให้บริการถึงความบันเทิงการฝึกฝนทักษะ การร้องเพลงของผู้ที่ประสงค์จะหาความบันเทิงโดยการแสดงออกด้วยการร้องเพลง โดยอาศัยเสียงดนตรีประกอบเป็นจังหวะทำนอง ประกอบคำร้อง อันเป็นการให้บริการความบันเเทิงชนิดหนึ่งด้วย และวีซีดีคาราโอเกะของกลาง เป็นวีซีดีที่มีเสียงดนตรีซึ่งเป็นทำนองเพลงและมีคำร้องหรือเนื้อร้องเป็นตัวอักษรหนังสือวิ่ง แสดงออกทางจอมอนิเตอร์ พร้อมเสียงดนตรี เมื่อนำมาใช้กับเครื่องเล่นคาราโอเกะ การสร้างสรรค์งานศิลปดนตรีกรรมในรูปของวีซีดีคาราโอเกะนั้นก็เพื่อให้บริการความบันเทิงเพื่อการร้องเพลงหรือเพื่อการฝึกฝนทักษะการร้องเพลงของตนเอง

        การทำวีซีดีคาราโอเกะออกขายหรือจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ก็โดยวัสดุประสงค์ดังกล่าวของเจ้าของลิขสิทธิ์ การที่จำเลยมีร้านขายอาหารและเปิดให้บริการในรูปของคาราโอเกะในร้านอาหาร ก็เป็นการให้บริการความบันเทิงตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นการที่จำเลยนำแผ่นวีซีดีซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย ให้บริการคาราโอเกะในร้านอาหารของจำเลย ย่อมเป็นการกระทำอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย หาได้เป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายไม่ส่วนการปกป้องสิทธิของผู้เสียหายนั้น โจทก์มีนายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด เบิกความเป็นพยานว่า

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 พยานได้ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ร้านของจำเลย โดยก่อนหน้านั้นพยานได้ไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าว และพบว่ามีการเอาเพลงใส่ในตู้เพลงและให้บริการตู้หยอดเพลง พยานได้ใช้บริการในวันเดียวกับที่ทำการจับกุม คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 นั้นเอง โดยพยานไปที่ร้านดังกล่าวในเวลา 2 โมงเย็น เมื่อเห็นว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเห็นว่าที่ตู้เพลงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ติดอยู่ที่ตู้เพลง ต่อมาในเวลาประมาณ 1 ทุ่มพยานจึงได้ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม

      

       โดยไม่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายค้นแต่อย่างใด และพยานเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่าในการไปตรวจสอบนั้นพยานเป็นผู้หยอดเหรียญเปิดเพลงของผู้เสียหายเอง กับเบิกความตอบพนักงานอัยการโจทก์ถามติงว่า ที่พยานไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น เพราะพยานเป็นผู้หยอดเหรียญใช้บริการเพลงของผู้เสียหายเอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการไปร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายนั้นเพราะผู้รับมอบอำนาจได้ไปตรวจสอบแล้วเห็นว่า ตู้คาราโอเกะมีแผ่นเพลงวีซีดีของผู้เเสียหายให้บริการอยู่ในตู้เพลงและพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าใช้บริการเพลงของผู้เสียหาย โดยบนตู้คาราโอเกะไม่มีสติกเกอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิติดอยู่

       การติดสติกเกอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้น ปรากฏจากคำเบิกความของว่าร้อยตรีสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัดซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายให้เป็นผู้ดูแลบริหารและปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายว่า เป็นแนวทางการบริหารงานการจัดเก็บลิขสิทธิ์ โดยผู้ประกอบการที่มีตู้คาราโอเกะและใช้เพลงของผู้เสียหายจะต้องมาขออนุญาตจากบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด และบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด จะออกสติกเกอร์อนุญาตให้ใช้เพลงตามเอกสารหมาย จ.9 ให้ โดยผู้ใช้เพลงจะต้องนำสติ กเกอร์ไปติดไว้บนตู้คาราโอเกะ การติดสติกเกอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ จึงเป็นเพียงเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่ผู้ใช้สิทธิจะต้องแสดงหลักฐานการใช้สิทธิไว้ที่ตู้คาราโอเกะ

       จึงไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดอาญาในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและการไม่ติดสติกเกอร์ให้ใช้สิทธิ บนตู้คาราโอเกะ มิใช่เป็นองค์ประกอบของความผิดอาญาในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ความผิดอาญาการละเมิดลิขสิทธิ์ในคดีนี้ คือการไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าขอบสิทธิ์ให้ทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชน การที่มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายเห็นตู้คาราโอเกะในร้านอาหาร มีเพลงของผู้เสียหายและไม่เห็นสติกเกอร์ติดอยู่ที่ตู้คาราโอเกะ ก็ไม่ได้หมายความว่า จำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหาได้ไม่ การที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายตรวจสอบแล้วเห็นว่า ตู้คาราโอเกะที่ร้านของจำเลยไม่ได้ติดสติกเกอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิแล้วเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ โดยกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิ์โดยนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง ซึ่งเป็นงานดนตรีกรรมที่บรรจุอยู่ในสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ (วีซีดี) บรรจุในตู้เพลงวีซีดีคาราโอเกะ และนำออกให้บริการกับประชาชนโดยทั่วไป เพื่อผลประโยชน์ในงานเพลง โดยคิดในอัตราค่าบริการเพลงละ 5 บาท

        การกระทำดังกล่าวนั้นได้กระทำมาเป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากผู้เสียหายทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการให้บริการของผู้เสียหายเป็นผู้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายนั้น จึงเป็นการร้องทุกข์ที่ไม่ชอบ เพราะไม่ปรากฏลักษณะแห่งความผิด พฤติการณ์ต่างๆที่ความผิดนั้นได้กระทำลง ความเสียหายที่ได้รับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคสอง การที่จำเลยบรรจุแผ่นวีซีดีเพลงซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้เสียหายได้ผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและนำออกจำหน่ายโดยทั่วไปเพื่อใช้ในตู้คาราโอเกะ เพื่อให้บริการกับประชาชนโดยการหยอดเหรียญในร้านอาหารของจำเลยโดยมิได้ติดสติกเกอร์ให้ใช้สิทธิ์ หาได้เป็นการกระทำความผิดอาญาฐานละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่อย่างใดไม่

       จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแผ่นวีซีดีคาราโอเกะโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวได้ และยังไม่เกิดการกระทำอันเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด ทั้งยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะมีการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายต่อสาธารณชนไม่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่ามีความประสงค์จะใช้บริการเพลงคาราโอเกะหรือไม่ และจะใช้บริการเพลงคาราโอเกะไปในรูปแบบใด ซึ่งยังไม่ปรากฎการกระทำของจำเลยเพียงแต่อยู่ในขั้นตระเตรียม ซึ่งยังไม่เป็นความผิดอาญาเกิดขึ้นที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายจะมีสิทธิร้องทุกข์ได้ พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจในการสอบสวนแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงในการนำสืบของโจทก์ว่าผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายได้ใช้บริการเพลงคาราโอเกะในร้านจำเลยโดย

       นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์ ได้เบิกความตอบพนักงานอัยการโจทก์ถามติงว่า ที่พยานร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจนั้น เพราะพยานเป็นผู้หยอดเหรียญใช้บริการเพลงของผู้เสียหายเอง ก็หาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยได้กระทำความผิดในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ แต่เป็นเรื่องที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายได้หยอดเหรียญใช้บริการเอง เพราะต้องการจะตรวจว่าตู้คาราโอเกะที่ร้านของจำเลยนั้น มีเพลงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือไม่ การหยอดเหรียญใช้บริการของผู้รับมอบก็โดยมีเจตนาที่จะตรวจสอบว่ามีเพลงของผู้เสียหายหรือไม่ หาได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด เพราะการ”เผยแพร่ต่อสาธารณชน”นั้นกฎหมายบัญญัติให้หมายความว่า “ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียง และหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใด ซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น”

       การที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายประสงค์จะตรวจสอบว่า ตู้คาราโอเกะในร้านของจำเลยมีเพลงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือไม่ ไม่ว่าการเปิดเพลงของผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายนั้น จะได้กระทำไปเพื่อการรับฟังเพลงหรือเพื่อการร้องเพลงตามทำนองเนื้อร้องและเสียงดนตรีก็ตาม ก็หาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยได้กระทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเพลงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายไม่ การหยอดเหรียญเพื่อเปิดเพลงของผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหาย เพื่อตรวจสอบงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย จึงไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดอาญาของจำเลยในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด พยานหลักฐานเท่าที่โจทก์นำสืบยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายกฟ้องโจทก์ คืนของกลางให้แก่เจ้าของ

พรชัย  ศิรินุกูลชร pornchai@bangbuathong.org

  go back

 

中国版权协会 สมาคมลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน

             
    中国版权协会(Copyright Society of China)是由中国版权研究会更名而来。她是我国版权领域唯一具有广泛代表性的全国性专业社会团体。
    上世纪80年代以来,随着社会主义现代化建设的发展,我国知识产权保护制度逐步建立并不断完善。1987年1月1日开始实施的《中华人民共和国民法通则》确定了版权保护的原则,《中华人民共和国版权法(草案)》也于1989年提请全国人大常委会审议。审议中,常委们认为这个法对促进科学文化的发展,促进社会主义物质文明和精神文明建设都有重要作用,应当尽快制定。在立法过程中也提出了一些问题,值得进一步从理论上加以探讨和研究。深入研究这些问题,对于版权立法和司法,对于建立具有中国特色的社会主义版权保护制度是必要的、有益的。适应这种需要,1990年3月9日成立了中国版权研究会。她是从事版权理论研究的全国性学术团体。

               สมาคมลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน เป็นสมาคมที่เปลี่ยนชื่อมาจากคณะกรรมการลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน  เป็นตัวแทนคณะทำงานเพียงหนึ่งเดียวของคณะกรรมการจากทั่วประเทศในส่วนของลิขสิทธิ์ของประเทศเรา

              ในทศวรรษที่ 80 ที่ผ่านมา  ตามที่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองของการจัดตั้งระบอบสังคมนิยม   ระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับโดยได้   เริ่มต้นดำเนินการอย่างจริงจัง วันที่ 1 มกราคม 1987(2530) (ได้มีการผ่านมติกฎหมายจากสภาประชาชนจีน)  ได้กำหนดหลักการการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (ผ่านร่างพรบ.ลิขสิทธิ์สาธารณะรัฐประชาชนจีน) ในการนำเข้าพิจารณาของการประชุมสภาฯปี 1989(2532) ในร่างเสนอ กฎหมายฉบับนี้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  ส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งสังคมนิยม  อารยธรรมและจิตสำนึกแห่งอารยธรรมซึ่งล้วนมีคุณูปการณ์ที่จำเป็น  สมควรที่จะเร่งก่อตั้งขึ้น  ในขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมายก็ได้เกิดปัญหาบางประการขึ้น  ไปสู่กระบวนการทั้งทางทฤษฏี  การโต้แย้งถกปัญหา และการวิจัย  การเข้าไปวิจัยในเชิงลึกของการแก้ปัญหา  ในร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์และข้อกฎหมาย  ต่อการจัดตั้งองค์ประกอบที่มีลักษณะพิเศษของความจำเป็นในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ระบบสังคมนิยม  โดยต้องสอดคล้องต่อผลประโยชน์ที่ต้องการ  วันที่ 9 กันยายน 1990(2533)ได้จัดตั้ง  "คณะกรรมการศึกษาวิจัยลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน"  ซึ่งเป็นคณะกรรมการเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านลิขสิทธิ์โดยตรง


    中国版权研究会紧密围绕版权法的实施与修订建言献策,大力进行版权法的宣传和培训,努力组织对外学术交流,着力推动对外版权贸易,积极开展版权保护的社会服务,并认真做好专业书刊的编辑出版工作,也促进了版权立法、司法与行政管理。

             คณะกรรมการศึกษาวิจัยลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน ได้ทำการกลั่นกรองกฎหมายลิขสิทธิ์ นำเสนอการแก้ไข บทความและนโยบาย  ทุ่มเทในการประกาศแจ้งและฝึกอบรมด้านกฎหมายลิขสิทธิ์  เร่งจัดตั้งให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาชาติ  ส่งเสริมการพาณิชทางลิขสิทธิ์กับต่างประเทศ  ในการให้บริการทางด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ดำเนินการในการจัดพิมพ์บทความ เผยแพร่ต่อผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์อย่างจริงจัง  สนับสนุนกฎหมายลิขสิทธิ์  ในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย..........ยังมีต่อ.....
    在版权法实施和我国加入国际版权公约后,面对国内外版权保护发展状况的变化,仅组织学术研究与交流已经不能适应我国不断加强版权保护工作发展的要求。2001年修订版权法后,我国版权保护体系进一步完备。为了组织、协调版权界,尤其是版权产业界,支持、配合司法机关和版权行政管理机关保护权利人的合法权益,打击侵权盗版,宣传普及版权知识,开展专业培训,社会团体的职能亦应相应调整。特别是加入世贸组织后,国际版权关系和大量版权事务急需通过社会团体来处理。经中国版权研究会常务理事会研究决定,向新闻出版总署并民政部申请将中国版权研究会更名为中国版权协会,民政部于2002年4月19日批准。


    2002年5月27日,中国版权协会在北京召开全国会员代表大会。来自全国各地的120多位代表出席了大会。全国人大副委员长许嘉璐和世界知识产权组织总干事依德里斯向大会发来贺信,全国政协副主席任建新、中宣部副部长李从军、新闻出版总署署长兼国家版权局局长石宗源出席开幕式并致辞。全国人大教科文卫委员会、最高人民法院、国家知识产权局、中国文联、中国作协、中国出版工作者协会、中国知识产权研究会等各有关方面的领导同志出席了大会。大会通过了《中国版权协会章程》,选举产生了中国版权协会新一届理事会。大会特聘全国政协副主席任建新和国家版权局局长石宗源为中国版权协会名誉理事长,聘请一些版权界和法律界的老领导、老专家为顾问。国家版权局副局长沈仁干当选中国版权协会理事长,最高人民法院、国家版权局、公安部、中国文联、中国作协、中国版协、中国音像协会、中央电视台的有关领导同志以及一些有关专家、企业家当选副理事长。


    中国版权协会的主要业务是:促进版权立法、司法与管理的理论研究;开展国内外有关版权的学术与信息交流;宣传普及版权知识,组织版权专业培训;提供版权法律咨询和政策建议;推动版权集体管理,承接版权鉴定,为版权代理、版权贸易等提供服务;调查举报侵权盗版,维护权利人的合法权益;举办符合协会宗旨的社会公益性事业。


    中国版权协会致力在"协"字上做文章,在"协助""协调""协力"上下工夫。要协助国家立法、司法和行政管理部门推动版权法的实施,特别是承担政府职能转变后分离出来的社会服务工作,协助权利人维权,为他们提供法律咨询和和相关服务,包括协助与版权相关的产业建立起版权保护机制;在版权所涉及的的政府部门、权利人组织和作品使用者之间起协调作用;依照章程协力做好各项工作。


    适应开展业务的需要,中国版权协会下设学术委员会、反盗版委员会、鉴定委员会、版权贸易委员会和版权产业委员会。学术委员会在中国版权研究会的基础上组织理论研究,推动国内外的学术交流;反盗版委员会协助司法机关和版权行政管理部门打击盗版,在全国建立起及时发现、举报、投诉、鉴定并配合司法、行政机关打击侵权盗版的行动机制,为维护权利人的合法权益,促进版权产业的发展,繁荣社会主义科学文化事业做贡献;鉴定委员会依靠版权所涉领域的专家,对作品的侵权纠纷等进行技术鉴定,为司法机关审理版权纠纷案件、版权行政管理机对侵权行为进行行政处罚提供科学依据,以维护权利人的合法权益;版权贸易委员会组织版权贸易交流,提供版权贸易信息,指导、规范版权贸易活动;版权产业委员会组织版权相关产业开展维权活动,为版权产业界服务,促进版权相关产业的发展。


    为学习、宣传新修订的版权法及其配套法规,推动新版权法的实施,中国版权协会与有关部门、社团合作,举办一系列的研讨会和培训班,促进版权各有关方面的沟通、交流和合作。


    中国版权协会主办的专业期刊《中国版权》(原名《版权》)进行改版,力求"面向大众,保护权益,贴近社会,服务作者",探索科学完备的法律规范和执法体系,促进版权学术交流和行业管理,普及版权法律和版权保护知识,搭建版权服务和产业发展平台。

 

地 址:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦5层
邮 编:100044
电 话:68003910 68003887-5081
传 真:68003910
E-mail: csc 100044 @163.com

 

 

 

 


中国版权协会历史沿革

    中国版权协会是由中国版权研究会更名而来。她是我国版权领域唯一具有广泛代表性的全国性专业社会团体。
    中国版权研究会成立于1990年3月9日,她是从事版权理论研究的全国性学术团体。1993年5月11--15日召开93'中国版权研究会学术年会暨第二次全国会员代表大会,选举产生第二届理事会,大会还通过了对章程的编辑--将会员代表大会由"每三年举行一次"改为"每五年举行一次"。1998年5月筹备召开第三次全国会员代表大会,由于机构改革等原因推迟,研究会的工作陷于停顿。


    在版权法实施和我国加入国际版权公约后,面对国内外版权保护发展状况的变化,仅组织学术研究与交流已经不能适应我国不断加强版权保护工作发展的要求。2001年修订版权法后,我国版权保护体系进一步完备。为了组织、协调版权界,尤其是版权产业界,支持、配合司法机关和版权行政管理机关保护权利人的合法权益,打击侵权盗版,宣传普及版权知识,开展专业培训,社会团体的职能亦应相应调整。特别是加入世贸组织后,国际版权关系和大量版权事务急需通过社会团体来处理。经中国版权研究会常务理事会研究决定,向新闻出版总署并民政部申请将中国版权研究会更名为中国版权协会,民政部于2002年4月19日批准。


     2002年5月27日,中国版权协会在北京召开全国会员代表大会。大会通过了《中国版权协会章程》,选举产生了中国版权协会新一届理事会。


分 支 机 构
中国版权协会下设
学术委员会
反盗版委员会
鉴定委员会
版权贸易委员会
版权产业委员会


领 导 成 员

中国版权研究会第一届理事会领导成员

名誉理事长 任建新
顾 问 顾 明 江 平 陈 原 许力以 佟 柔 汪 衡 郑成思
理 事 长 宋木文
副理 事 长 刘 杲 黄曙海 谢怀拭 郭寿康 柳谷书
秘 书 长 沈任干
副秘 书 长 刘春田 陈昭宽

中国版权研究会第二届理事会领导成员

名誉理事长 任建新
顾 问 顾 明 江 平 陈 原 许力以 黄曙海 谢怀拭
理 事 长 宋木文
副理 事 长 刘 杲(常务) 沈任干 郑成思 柳谷书 郭寿康 曹康泰
秘 书 长 沈任干(兼)
副秘书长 王化鹏 刘春田 何 山 陈昭宽(常务)


中国版权协会理事会领导成员

名誉理事长 任建新 石宗源
顾 问 于友先 刘 杲 江 平 许力以 宋木文 柳谷书(已故)
郭寿康 黄曙海
理 事 长 沈仁干(国家版权局副局长,1943年生,大学本科)
常务副理事长 陈克勤(海南省版权局原局长,1941年生,大学本科)
陈昭宽(国家版权局版权司原副司长,1939年生,研究生)
副理事长 王化鹏(新闻出版总署外事司)
王自强(国家版权局)
王庚年(中央电视台副台长,1956年生,大学本科)
史梦熊(已故)
刘春田(中国人民大学法学院,1949年生)
杨德炎(商务印书馆,1945年3月生,大学)
吴明山(公安部三局副局长)
陈建功(中国作家协会党组成员、书记处书记,1949年11月生,大学本科)
郑成思(中国社会科学院知识产权中心主任,1944年12月生,大学本科)
赵大新(中国音像协会副会长,中国唱片总公司总经理)
柳传志(联想集团公司董事局主席兼总裁,大学本科)
蒋志培(最高人民法院民三庭庭长,1949年生,博士)
廖奔(中国文联书记处书记)

秘书长 齐相潼(中国版权保护中心常务副主任,1953年3月生,大学本科)
常务副秘书长 邹建华(中国版权保护中心副主任,1956年10月生,大学)
副秘书长 翟丽凤(国家版权局)
张树英(中国作协权益保障委员会办公室主任,1947年7月生,中专)
邹 忭(中国软件联盟秘书长,1945年8月生,大学)

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.