เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย  Thai Organization of Copyright Users Society

ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง"ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์" วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุม 3/2  ชั้น 3  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

copyrightconf312-2-51.jpg copyrightcomfe3.12-2-51 picture by thaiinvention  ตัวแทนจากค่ายเพลงและเจ้าของสิทธิ์

copyrightconf412-2-51.jpg copyrightcomfe4.12-2-51 picture by thaiinvention  ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน
copyrightconf912-2-51.jpg copyrightcomfe9.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนจากเจ้าของสิทธิ์ต่างประเทศและในประเทศ และสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย copyrightconf812-2-51.jpg copyrightcomfe8.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนจากสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมนักร้อง เจ้าของสิทธิ์ดนตรีกรรมและนักแสดง
copyrightconf612-2-51.jpg copyrightcomfe6.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนจากสมาคมนักแต่งและสมาคมนักร้อง copyrightconf512-2-51.jpg copyrightcomfe5.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนจากบริษัทฯเจ้าของสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงและดนตรีกรรม
copyrightcomfe112-2-51.jpg copyrightcomfe1.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนจากเจ้าของสิทธิ์ดนตรีกรรม ครูเพลง copyrightconf712-2-51.jpg copyrightcomfe7.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนภาคเอกชน
copyrightconf212-2-51.jpg copyrightcomfe2.12-2-51 picture by thaiinvention   ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาและสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย
19-2-51  พรชัย  ศิรินุกูลชร ผู้รายงานและเผยแพร่

เอกสารที่เผยแพร่ในวันประชุมเรื่อง "ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์" 12-2-51

 

องค์กรจัดเก็บตามหลักสากล

      1         ไม่แสวงหากำไร (nonprofit Organization)

      2          มีหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งองค์กร

      3          มีองค์กรจัดเก็บเพียงหนึ่งองค์กร (Monopoly)

      4          จัดเก็บก้อนเดียวทั้งระบบ (Single Remuneration)

       5          มีคณะกรรมการกำกับดูแลที่มาจากตัวแทนขององค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ใช้งาน เจ้าของสิทธิ์ ภาครัฐ

 

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาและส่งเสริมธุรกิจที่ใช้งานเพลง(ดนตรีกรรม) >xml:namespace prefix = o />

 

1        ให้กำหนดบทบาทของเจ้าของสิทธิ์และองค์กรจัดเก็บ

2       ให้กำหนดบทบาทของผู้ใช้งานเพลงแต่ละประเภท

3       ให้แยกแยะพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเพลงให้ชัดเจน

 

แนวทางการแก้ปัญหาของระบบจัดเก็บ

 

1        ต้องมีการรวมงานเพลงทั้งระบบให้เป็นเอกภาพ

2        ต้องไม่มีคำว่าเลือกใช้เฉพาะบริษัทฯหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพราะในทางปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้

3        ให้มีการบังคับใช้ CL (compulsory lisence)ในบางกรณี เพื่อควบคุมเสถียรภาพของระบบในการจัดเก็บ

4        กำหนดอัตราจัดเก็บร่วมกันระหว่างองค์กรจัดเก็บและองค์กรผู้ใช้งานเพลง

 

การกำหนดบทบาทของเจ้าของสิทธิ์และองค์กรจัดเก็บ

 

1            เจ้าของสิทธิ์ดนตรีกรรม และสมาคมผู้ประพันธ์เพลง(ดนตรีกรรม)เป็นองค์กรในเชิงสัญลักษ์ที่มีบทบาทหลักโดยตรงในการจัดเก็บค่าตอบแทน ตามกฎหมายสากลเช่น อนุสัญญา Brune Convention และนิยามในกฎหมายทุกประเทศได้กำหนดคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์คำร้องทำนองหรือดนตรีกรรมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครอง  และมีกฎหมายลูกที่ต่อยอดจากอนุสัญญา Brune Convention คือ WCT(WIPO Copyright Treaty 1996)  และ WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996)

·       หลักการทางสากลระบุนิยามชัดเจนว่าการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นกิจกรรมหลัก(primary activity)ของ 

        สมาคมนักประพันธ์ดนตรีกรรมฯ การจัดเก็บสิทธิ์ข้างเคียงเป็นกิจกรรมอันดับรอง (secondary activity)

        

2            เจ้าของสิทธิ์ข้างเคียง ตามสนธิสัญญา WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996)

คือ นักแสดง (Performers) ,ค่ายเพลง(Publishers) , สถานีเผยแพร่ฯ (Broadcasting)

 

 

บทบาทของผู้ประกอบการเพื่อการเผยแพร่

 

1       เป็นผู้จัดหา รวบรวมงานเพลงเพื่อการเผยแพร่ และเป็นผู้จัดเก็บค่าเผยแพร่จากผู้บริโภค(โดยระบบตามกฎหมาย หรือคล้ายคลึงการจัดเก็บภาษี Vat ของสถานีจำหน่ายน้ำมันหรือห้างสรรพสินค้า)

2       เป็นผู้จัดหารวบรวมงานเพลงหรือทำซ้ำในระบบเพื่อการเผยแพร่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือองค์ประกอบในการละเมิดการทำซ้ำเพื่อการจำหน่ายหรืออื่นใดที่ทำความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อเจ้าของสิทธิ์ในทางตรงกันข้ามกับเอื้อประโยชน่ร่วมกันให้กับเจ้าของสิทธิ์,องค์กรจัดเก็บและผู้ประกอบการ

3       ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้บริโภคแต่เป็นเครื่องมือและเครือข่ายหรือสถานีบริการฯในการเตรียมการเพื่อนำผลงานเพลงสู่ผู้บริโภคที่ใช้บริการ

4       ผู้ประกอบการคือองค์ประกอบสำคัญในการให้ข้อมูลการใช้งานเพลงเพื่อประโยชน์ในการตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ์อย่างเป็นจริงและเป็นธรรม

5       ผู้ประกอบการคือผู้จัดเก็บค่าตอบแทนคืนสู่เจ้าของสิทธิ์ตัวจริง

6       สถานีเผยแพร่ฯ จัดอยู่ในฐานะของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นเจ้าของสิทธิ์ข้างเคียงในผลงานการเผยแพร่ผ่านทางสื่อของตนเอง  และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียง

 

การส่งเสริมธุรกิจที่ใช้งานเพลงเพื่อการเผยแพร่

 

1        ผู้ใช้งานเพลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และชำระค่าเผยแพร่อย่างถูกต้อง ให้ทำซ้ำเพื่อการเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องชำระค่าทำซ้ำหรือใช้มาตรการ CL เข้ามาบังคับใช้

2        ให้กำหนดทิศทางในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ตามการใช้จริง (Actual Use Pay)โดยระบบบันทึกการใช้งาน หรือการรวบรวมสถิติของแต่ละระดับและขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการ  สำหรับระยะเริ่มต้นให้คิดค่าเฉลี่ย จากระบบบันทึกประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นของแต่ละประเภทที่มีการติดตั้งระบบบันทึก มาเป็นข้อสรุปในการจัดเก็บแบบเหมาในบางประเภทประกอบการที่ไม่สามารถใช้ระบบบันทึกได้

3        เจ้าของสิทธิ์หรือองค์กรเจ้าของสิทธิ์ควรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมในการนำงานเพลงเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานเพื่อเตรียมการเผยแพร่ ในการขายสิทธิ์การเผยแพร่แก่ผู้บริโภคโดยตรง

 

 

 

 

พรชัย  ศิรินุกูลชร  11-2-51

go back.......

 

 

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.