เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

 

 

 

การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้เขียน คุณ ชยธวัช อติแพทย์

นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา

อุปนายกสมาคมการประดิษฐ์ไทย

เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2506

อายุ 44 ปี

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เรืองไชยยุทธ จำกัด

และเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา”และ “การจดสิทธิบัตร”

 

การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

            สวัสดีครับ ในฉบับนี้ก็จะเข้าถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ มักเป็นการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment) ของนักลงทุนที่เชี่ยวชาญจากต่างชาติ ซึ่งการลงทุนดังกล่าว นอกจากต่างชาติจะนำเงินทุนเข้ามาบริหารจัดการแล้วจัดเก็บกำไรนำส่งออกไปยังประเทศของตนแล้ว ระหว่างการลงทุนอาจมีการนำความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความแข็งแกร่งของเครื่องหมายการค้า เทคโนโลยีและความรู้ทางเทคนิค ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการร่วมด้วย

          ซึ่งหากผู้ประกอบการของไทยที่เป็นผู้ร่วมลงทุนได้มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อการบริหารจัดการร่วมกันเป็นอย่างดีในแง่การจัดการนิติกรรมสัญญาและการบริหารจัดการบุคลากรของตนเพื่อรองรับองค์ความรู้ทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานความรู้ใหม่ เพื่อการคิดค้น สร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งการต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้เกิดประโยชน์หลากหลายทางด้านวิชาการและในเชิงพาณิชย์ อันเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมแทนที่จะได้ประโยชน์เฉพาะในการเป็นตัวแทนชาวต่างชาติ ที่ตักตวงผลประโยชน์ของประเทศชาติออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น

          ในขณะที่คนไทยที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา พบว่ายังมีความยากลำบากในการที่จะผลักดันให้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนออกไปสู่เชิงพาณิชย์ เพราะการนำทรัพย์สินทางปัญญาก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ต้องประกอบไปด้วย

     1    ต้องมีการวางแผนด้านกฎหมายที่ดี เริ่มตั้งแต่ต้องมีการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม กล่าวคือเมื่อมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตน เข้าของควรพิจารณาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา นั้นจะต้องนำไปจดทะเบียนให้ได้รับความคุ้มครองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเป้าหมาย เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือเพียงแค่เก็บหลักฐานความเป็นเจ้าของไว้ให้ดี เช่นงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มที่เมื่อมีการละเมิดหรือถูกกล่าวอ้างว่าไปละเมิดสิทธิผู้อื่น

           จากนั้น เจ้าของอาจต้องพิจารณาการจัดทำนิติกรรมสัญญากับบรรดาผู้เข้ามามีส่วนเร่วมในการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาร่วมลงทุนกับนายทุนผู้สนใจ สัญญาจ้างกับลูกจ้าง หรือผู้รับเหมาสัญญาเก็บรักษาความลับและสัญญาว่าจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันในกรณีที่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้นั้นเข้ามาล่วงรู้ความลับบางประการที่หากถูกเปิดเผยไปจะทำให้เจ้าของสิทธิ หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธที่เป็นการให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

           นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการละเมิดสิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่จะไปละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือโดยผู้อื่นละเมิดสิทธิตน เพราะทรัพย์สินทางปัญญาหลายๆอย่างเป็นเรื่องของการต่อยอด ดัดแปลงมาจากของเดิม หากมีการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมก็อาจเกิดเป็นข้อพิพาทได้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าคู่พิพาทอาจจะต้องนำข้อขัดแย้งดังกล่าวเข้าสู่การดำเนิคดีของศาลบ้างในบางกรณี แต่ถ้าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องรกโรงรกศาลและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ก็อาจใช้บริการของกรมทรัพยสินทางปัญญาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อีกทางหนึ่งด่วย จะเห็นได้ว่าการที่จะต้องมีผู้มีความรู้ด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนต่างๆ ตลอดขั้นตอนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

       2   มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนธุรกิจ เจ้าของควรจะรู้ในเบื้องต้นว่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด มีใครเป็ฯผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างทั้งในฐานะผู้ร่วมธุรกิจคู่แข่งและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญาของตน นอกจากนี้ควรจะต้องคาดการณ์การเงิน การลงทุนและระยะเวลาการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้รู้ว่าในเวลาใดเราต้องการเงินสดจำนวนเท่าใดเพื่อใช้ในการประกอบการ ต้องว่าแผนการตลาดให้มีเงินเข้ามารองรับการใช้จ่ายเหล่านั้นได้อย่างไร หรือจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเข้ามาสนับสนุนธุรกิจอย่างไร

          ดังนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงควรมีแผนธุรกิจเบื้องต้นที่สอดรับกับการพัฒนากับความต้องการตลาดทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้น แผนธุรกิจที่ดีอย่างน้อยควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจนั้นๆ ความเป็นมาของกิจการ ผลิตภัณฑ์ของกิจการแผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการปฏิบัติงานที่จะทำให้เป็นไปตามแผนนั้นๆได้ แผนการเงิน และบทสรุปของผู้บริหาร

         การมีทักษะในการวางแผนธุรกิจในระดับสูงจะทำให้เจ้าของสามารถประเมินมูลค่าของมรัพย์สินทางปัญญาที่ตนมีได้ เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและนำไปบริหารจัดการสิทธิได้และลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาคือจะด้อยมูลคต่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไปหากไม่มีกานำออกไปใช้อย่างเหมาะสมโดยสภาพของตัวมันเอง รวมทั้งจากการพัฒนานวัตกรรมที่ดีกว่าของคู่แข่ง แต่หากทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมแล้ว กลับจะเพิ่มคุณค่าในตัวเอง มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้น และเป็นประโยชน์แก่เจ้าของหากมีการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นทุนด้วย

     3     การสร้างทีมงาน ปัจจุบันมีทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนน้อยมากที่ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิขย์ โดยเฉพาะการผลักดันของเจ้าขอบแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงควรแสวงหาผู้ร่วมงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การจัดหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ หรือ จากนักลงทุนเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดหาผู้ผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพออกจำหน่าย การมีผู้รับผิดชอบเฉพาะด้านวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน การมีที่ปรึกษาทั้งทางด้านบริหาร ธุรกิจ ด้านเทคนิคและกฎหมายที่มีความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมเป็นทีมงานที่ดี เพื่อให้การวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพาณิชย์มีประสิทธิผล การจัดตั้งทีมงานอย่างน้อยจึงควรประกอบด้วย ตัวเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเอง นักลงทุนที่ปรึกษาทางด้านการเงิน กฎหมายและฝ่ายเทคนิค และที่ขาดไม่ได้คือผู้ที่มีทักษะในการวางแผนงานด้านการบริหารจัดการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องนั้นๆ

            ผู้ประกอบการที่นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนงานที่ดีพร้อมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ จึงควรมีความคิดก้าวไกล และสอดส่องความก้าวหน้าของทรัพย์สินทางปัญญาในแขนงที่ตนให้ความสนใจ มีการเปรียบเทียบความสามารถของคู่แข่ง และหากมีความสามารถที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเหนือกว่ามาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมย่อมเป็นการนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

คุณชยธวัช อติแพทย์ ผู้เขียนตีพิมพ์ในวารสารทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 02 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2550

พรชัย ศิรินุกูลชร ผู้เผยแพร่

25/8/50

 

go back.....


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.