ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


๑-

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย
Thai Organization of Copyright User Confederation
72/18  ม.บางบัวทอง ม.4  ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย  ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  นนทบุรี  11110
โทรศัพท์  02-9233523  081-4905263   โทรสาร  02-9232543  
www.bangbuathong.org

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ขอให้พิจารณาปัญหาการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง(ดนตรีกรรม)

อ้างถึง ตามที่กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศบริษัทจัดเก็บฯ ที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการจัดเก็บในขณะนี้มีอยู่ จำนวนหนึ่งตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ แต่บริษัทที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศยังคงดำเนินการเพื่อจัดเก็บและยังคงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบางบริษัทฯที่ได้รับอนุญาตแต่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการดังต่อไปนี้

๑ บริษัทจัดเก็บได้ ฉวยโอกาสแจ้งความดำเนินคดีกรณีผู้ใช้ต้องการเลิกต่อสัญญาแต่ยังดำเนินการคัดเพลงยังไม่เรียบร้อย
๒ ผู้ประกอบการถูกแจ้งความดำเนินคดี เมื่อถูกตรวจพบโดยไม่มีการตักเตือนทางหนังสืออย่างเป็นทางการ
๓ มีความซ้ำซ้อนของสิทธิ์ในเพลงที่ซื้อสิทธิ์จากบริษัทอย่างถูกต้องแต่สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอความร่วมมือกับบริษัทฯในการงดการจัดเก็บและดำเนินคดีในกรณีที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน
           ขอให้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เช่นต้องมีการอัพเดทข้อมูลจากกรมทรัพย์อย่างน้อยระยะเวลา  
           หนึ่งให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องก่อนดำเนินคดี(30 วัน)

 


 -๒-

๔ และขอให้บริษัทที่มีงานสิ่งบันทึกเสียง(เพลง)นำตัวอย่างจัดเก็บเข้าระบบของกรมทรัพย์ฯเพื่อการพิสูจน์ทราบกรณีเกิดความขัดแย้งหรือการอ้างสิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน

๕ ขอให้กรมทรัพย์เป็นตัวกลางในการแจ้งเตือนการละเมิดอย่างเป็นทางการต่อผู้ประกอบการโดยตรงหรือผ่านทางองค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลง เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย ในกรณีที่มีบริษัทฯใดฝ่าฝืนขอให้มีการประกาศยุติการจัดเก็บจนกว่าจะมีความชัดเจนในการตรวจสอบ
๖ หากมีการแยกตัวออกจากบริษัทเดิมและตั้งบริษัทใหม่หรือไปรวมกับบริษัทอื่นที่มีอยู่ขอให้ดำเนินการได้หลังจากประกาศให้สาธารณะหรือผู้ประกอบการได้รับทราบอย่างน้อย 60 วัน เพื่อให้มีเวลาสำหรับการคัดแยกเพลงหรือพิจารณาในการบริหารจัดการให้ถูกต้อง
๗ ขอให้กระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานให้มีการพิจารณาลดอัตราค่าจัดเก็บของแต่ละบริษัทฯหรือพิจารณางบประมาณส่วนหนึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการผ่านทางองค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์โดยสร้างระบบสมาชิกฯ ที่สามารถกำกับดูแลเสถียรภาพของระบบจัดเก็บ  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้สร้างสรรค์เจ้าของสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
๘ การแจ้งความดำเนินคดีของผู้รับมอบอำนาจ(ทีมจับ)มักจะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบหรือรับสินบนในการร่วมมือกับทีมจับกดดันผู้ถูกกล่าวหาโดยเรียกร้องค่าตอบแลกกับการยอมความ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บ่อนทำลายเสถียรภาพของระบบจัดเก็บ ทำให้สังคมมองการจัดเก็บลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลงไทยเป็นธุรกิจสีเทาที่แฝงด้วยกลุ่มอิทธิพลมาเฟียในคราบของเจ้าหน้าที่ฯ และกลุ่มมิจฉาชีพ ที่เป็นภัยเงียบคุกคามสังคม บ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงทำลายเศรษฐกิจโดยตรง ทำให้สูญเสียงบประมาณในการดำเนินคดีทั้งที่เป็นการแฝงตัวเข้ามาอาศัยกลไกภาครัฐเป็นเครื่องมือในการรีดไถและกรรโชกทรัพย์ผู้ตกเป็นเหยื่อ


-๓-

       สมาพันธ์ฯ มีหน้าที่สะท้อนปัญหาเพื่อให้ภาครัฐรับทราบและหาวิธีป้องกันก่อนที่จะถึงจุดวิกฤตของสังคมโดยเฉพาะระบบจัดเก็บสิทธิ์เผยแพร่ดนตรีกรรม เพื่อที่จะปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ และหวังว่าท่านจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                              ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....................................................................นายกสมาคมภัตตาคารไทย
              (นางสาวปวรวรรณ  กุลมงคล)
ลงชื่อ.................................................................ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย
                 (นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์)
ลงชื่อ..................................................................เลขาธิการฯ
                   (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร)
ลงชื่อ.................................................................ผจก.บริษัท โรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
             (นายคมกฤตย์  วรรณลักษ์ )

ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

1/8/56

homepage...กลับหน้าแรก

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.