ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

ภาพถ่ายในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

  ในโอกาสเดียวกัน  นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย พร้อมองค์กรฯสมาชิก  ได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เพื่ออวยพรปีใหม่ และยื่นหนังสือร้องเรียนกรณี ปัญหานักบิน และขอการสนับสนุน ร่างแก้ไข พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับประชาชน ซึ่งร่างโดยคณะทำงานของสภาทนายความฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 54

  นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย พร้อมองค์กรฯสมาชิกเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางปัจฉิมา ธนสันติ  เพื่ออวยพรปีใหม่พร้อมกัน ยื่นหนังสือร้องเรียน กรณี ปัญหานักบิน(ทีมจับลิขสิทธิ์)ออกอาละวาดครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554

  นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีช่วยฯ ในโอกาสเข้าพบพร้อมคณะจากสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย   ในโอกาสเดียวกันตัวแทนจากสมาคมภัตตาคารไทยได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เพื่ออวยพรปีใหม่ และยื่นหนังสือร้องเรียนกรณี ปัญหานักบิน และขอการสนับสนุน ร่างแก้ไข พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับประชาชน ซึ่งร่างโดยคณะทำงานของสภาทนายความฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 54
  นางปวรวรรณ นายกสมาคมภัตตาคารไทยและนายวีรทัศน์ เลขาฯสมาคมภัตตาคารไทย ระหว่างเข้าร่วมประชุมกับคณะตัวแทนสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานในที่ประชุมฯ   อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางปัจฉิมา ธนสันติ เป็นประธานการประชุม กรณี ข้อร้องเรียนของสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย สมาคมโรงแรม สมาคมภัตตาคารไทย  ตัวแทนนักแต่งเพลง   เพื่อรับฟังข้อมูล และข้อเสนอในการแก้ปัญหา นักบินฯ และการจัดเก็บค่าเผยแพร่
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนนักแต่งเพลง ครูถวัลย์ สุรภาพประดิษฐ์   ครูสมพจน์ สิงห์สุวรรณ และตัวแทนผู้ประกอบการ และกรรมการสมาคมภัตตาคารไทย นายอภิชา ผู้ประกอบการร้านนายแกละ เข้าร่วมประชุมด้วย

  ครูวรวิทย์ ตัวแทนนักแต่งเพลงเข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลและเสนอแนะปัญหาการจัดตั้งองค์กรบริหารค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ต่อที่ประชุมฯ

  นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมประชุม ประเด็นปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์ผ่านทางสื่อสาธารณะเช่นกรณีของ "การถ่ายทอดฟุตบอลโลก"ทางทีวีสาธารณะฯ  และนายทศพล ผู้อำนวยการสำนักงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  คณะตัวแทนจากองค์กรต่างๆถ่ายภาพหมู่ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยฯเป็นที่ระลึก   ครูถวัลย์ สุรภาพประดิษฐ์ ตัวแทนนักแต่งเพลงขณะเสนอความคิดเห็น ขวามือนายสมเกียรติ ตัวแทนผู้ประกอบการเจ้าของร้านแพกลางกรุง และกรรมการสมาคมภัตตาคารไทยได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นฯ

         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.