เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


    

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย Thai Organization of Copyright Users Confederation

 

เลขาสมาพันธ์ฯเปิดใจ

 

           สืบเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ปี ๒๕๓๗  ประมาณยุครัฐบาลของคุณทักษิณเริ่มต้นก็มีการบังคับจัดเก็บอย่างจริงจัง  ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวไม่มีกฎหมายลูกหรือระเบียบ  ขั้นตอน  วิธีปฏิบัติ  ทุกอย่างมุ่งเป้าหมายยอดจัดเก็บให้ได้ตามวัตถุประสงค์  ตามวิสัยของนายทุนที่เข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือภาครัฐไม่มีมาตรการใดๆมารองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมและเศรษฐกิจ  การดำเนินการในเบื้องต้นเกิดจากการขัดแย้งกันของค่ายมหาชนที่ต่างฝ่ายต่างมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง  โดยอาศัยอำนาจคุ้มครองตามกฎหมาย  รวบรวมกลุ่มครูเพลงหรือเจ้าของสิทธิ์มาเข้ากับฝ่ายตน     ข้ออ้างประการแรกที่มีการระดมจัดเก็บและจับกุม คือ จัดเก็บให้ครูเพลงเจ้าของสิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สองกลุ่มจัดเก็บ  อีกฝ่ายจะเริ่มจัดเก็บ อีกฝ่ายก็ข่มขู่ไม่ให้จ่าย หากจ่ายก็จะจับในส่วนสิทธิ์ของตน  และจะจัดเก็บบ้าง ผู้ประกอบการเปรียบเหมือนเหยื่อของความขัดแย้งระหว่างสองค่ายเพลงมีพฤติกรรมที่เหี้ยมโหด อำหิต ใช้ทุรชนในคราบของทีมจับกระทำต่อผู้ประกอบการอย่างไร้มนุษยธรรม  ติดสินบนเจ้าหน้าที่  ทำทุกอย่างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ    สร้างความเจ็บปวดและโกรธแค้นแก่ผู้ประกอบการอย่างถ้วนหน้าชนิดไม่ยอมเผาผีกัน  มีคดีการจับกุมที่นำไปสู่ความรุนแรงในหลายรูปแบบตั้งแต่การทำร้ายร่างกายจนถึงฆ่ากันตาย

 

          จนถึงกรณีของคุณประสิทธิ์  มหายศที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่  จากทีมจับจากนรก  ไม่สามารถยอมรับความกดดันมีการเรียกเงินค่ายอมความเป็นแสนมีการข่มขู่จากเจ้าพนักงานตำรวจบางคน  ว่าอาจถึงขั้นติดคุกถ้าไม่มีเงินจ่าย  จนคุณประสิทธิ์ต้องผูกคอตายไม่อาจอยู่บนโลกที่แสนจะโหดร้ายใบนี้อีกต่อไป          คุณประสิทธิ์เป็นลูกโทนมีคุณพ่อปุ่น  ที่อายุมากมีลูกชายเพียงคนเดียวที่กตัญญู ดูแลพ่อตามอัตภาพตลอดมา  อนิจาบัดนี้  ไร้ที่พึ่งข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละขันต้องต่อชีวิตจากการขอความเมตตาจากญาติมิตรและเพื่อนบ้าน  โดยไม่หน่วยงานใดมารับรู้ถึง  ความทุกข์ยากที่ได้รับจากอำนาจรัฐที่ตรากฎหมายบาป  เอื้อประโยชน์ให้กับทรชนทำมาหากินบนหลังคน  แล้วเมื่อใดเล่าจะมีผู้มีบารมีบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยมาสำนึกรู้ถึงสิ่งที่น่าละอายที่ชนชั้นปกครองทิ้งมรดกแห่งความอัปยศไว้ให้กับชาวบ้านที่ทำมาหากินด้วยความสุจริตแต่ต้องมารับกรรมที่ตนเองไม่มีส่วนก่อขึ้นมา

           

         การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา ลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่สมควร  แต่สิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งคือการออกกฎหมายเปิดช่องให้คนเลวมาทำมาหากินกับความทุกข์ยากและน้ำตาของผู้ประกอบการที่ใช้งานเพลง  จนถึงทุกวันนี้จะมีข้าราชการหน่วยงานใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหาโง่ๆ  ที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของคนกลุ่มหนึ่งแต่ต้องไปทำร้ายสังคม คนทั้งประเทศ  การจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ตกเป็นเหยื่อของกฎหมายลิขสิทธิ์  ทำร้ายสิทธิ์มนุษยชน  ทำลายธุรกิจระดับล่าง  ที่คนทำมาหากินระดับล่างใช้สำหรับผ่อนคลาย พักผ่อน หลังจากเลิกงาน  การจับกุมหนึ่งครั้งเท่ากับการล้มละลายของธุรกิจนั้นๆ  ร้านค้าและผู้ประกอบจะมีสภาพเหมือนแพแตก ลูกจ้างแต่ละคนที่มาทำงานส่งเงินไปจุนเจือครอบครัวของตนเอง ต้องแตกกระสานซ่านเซ็น อาจไปก่ออาชญกรรมเพราะความแร้นแค้น

ที่ถูกกระทำจากสังคม  หลายปีมานี้มีกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการจับกุมรีดไถของทีมจับนับไม่ถ้วน  มูลค่าความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่สามารถประเมินค่าได้  จากความผิดพลาดในการบริหารจัดการของภาครัฐ 

 

           บริษัทจัดเก็บจะมีรายได้จากการจัดเก็บน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะร้านค้าผู้ประกอบการทยอยกันล้มละลายไปเรื่อยๆ  สุดท้ายแล้วการจัดเก็บในลักษณะที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจะหันกลับมาทำร้ายตัวเองจากความโง่เขลา  ละโมบ  กระหายเลือด

 

            คนโบราณเคยสอนไว้ว่า  “อย่าเอารากถั่ว  มาต้มถั่วกิน”  ความหมายคือการยึดถือแต่ประโยชน์ระยะสั้นในระยะยาวจะสูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมด  การนำรากถั่วมาต้มถั่วกิน  แรกก็จะรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ แต่เมื่อทำต่อไป ต้นถั่วก็จะค่อยๆตายลงไป  จนไม่มีถั่วกินในที่สุด  เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมของคนถ่อย  ด้อยปัญญา  พฤติกรรมของบริษัทจัดเก็บที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิตามกฎหมาย  รุมกินโต๊ะผู้ประกอบการเหมือนฝูงแร้งลงทึ้งซากศพ  ช่างน่าสมเพศจริงๆ  จากประสพการณ์อันขมขื่นและบทเรียนดังกล่าว  เราผู้ประกอบการไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้อีกต่อไป

 

           สิ่งเราควรทำคือต้องพึ่งตนเองเป็นหลักโดยการรวมตัวกันให้เหนียวแน่น  ต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรม   ความยุติธรรมไม่เคยได้จากการร้องขอ ความยุติธรรมต้องได้มาจากการต่อสู้เท่านั้น  เมื่อครั้งที่มีการประชุมอนุกรรมการเพื่อให้มีองค์กรจัดเก็บในขั้นตอนสุดท้ายก็ถูกค่ายเพลงที่สูญเสียผลประโยชน์พยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางทั้งทางตรงและทางอ้อมจนกระบวนการดังกล่าวมีอันต้องล้มเหลวลงในที่สุด   ขณะนี้สมาพันธ์ฯได้พยายามผลักดันให้มีองค์กรจัดเก็บที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยการมีส่วนร่วมเป็นอนุกรรมการร่วมแก้ไขร่างพรบ.จนผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าครม.และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ สนช. เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ได้มีการรับหลักการร่าง พรบ.ที่เสนอโดยรัฐบาล  และมีร่างของ สนช.กงกฤช หิรัญกิจ  เข้าพิจารณาด้วย ต่อมาได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาร่างดังกล่าว  โดยมีตัวแทนจากบ.แกรมมี่ อาร์เอส อธิบดีกรมทรัพย์  รองอธิบดีฯ  เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ

 

            แต่ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย  กลุ่มบริษัทจัดเก็บได้รวมตัวกันประกาศคว่ำร่างดังกล่าว  โดยมีการนัดชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในวันอังคารที่  ๑๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น. เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านร่างดังกล่าว  เผยถึงธาตุแท้ของบริษัทจัดเก็บเหล่านี้ที่ไม่ได้ให้ความเคารพต่อมติของที่ประชุมและไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดถึงแต่ด้านผลประโยชน์ของตนเองและมักอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย  ทั้งที่พฤติกรรมที่ผ่านมาของทีมจับได้ละเมิดต่อผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและรุนแรง

 

พรชัย  ศิรินุกูลชร
10-12-50


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.