ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

ข้อมูลปัญหาลิขสิทธิ์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ซึ่งนับแต่เริ่มบังคับใช้กฎหมายมาจนถึงปี 2004 มีความขัดแย้งรุนแรงขึ้น  ในวิธีการจัดเก็บค่าใช้ลิขสิทธิ์เพลงในภาครัฐด้วยกันเอง  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงวัฒนธรรม และ กรมลิขสิทธิ์

กรมลิขสิทธิ์ อาศัยการได้รับมอบอำนาจจากสมาคมนักแต่งดนตรีกรรมและสมาคมองค์กรจัดเก็บโสตทัศน์ โดยกรมฯได้วางระบบ กฎเกณฑ์ ในลักษณะ คิดคำนวณการใช้เพลงในระบบคาราโอเกะตามขนาดพื้นที่และจำนวนห้องที่ใช้โดยวิธีเหมาจ่าย ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการคาราโอเกะและสถานบันเทิง

กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมอบอำนาจให้ สำนักงานศูนย์พัฒนาการค้าวัฒนธรรม เป็นผู้วางระบบการใช้ข้อมูลเพลง(บัญชีงาน) โดยนำเทคโนโลยีออนไลน์ และโปรแกรมซอฟแวร์ มาใช้ในการกำกับดูแลและ สร้างฐานข้อมูลเพลง โดยเป็นระบบ Public Service Platform ที่มีระบบบันทึกข้อมูลเพลงและจำนวนครั้งที่ใช้ เจ้าของสิทธิ์และผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพลงด้วยตนเอง ในส่วนของเจ้าของสิทธิ์สามารถจัดทำลบออกหรือบันทึกเพิ่มบัญชีงานเพลงในระบบอย่างเสรี  และผู้ประกอบการสามารถสร้างฐานบัญชีงานหรือร่วมกันเป็นเครือข่ายในการดาวน์โหลดเพลงเข้ามาในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยจะบันทึกการใช้ต่อเมื่อมีการ คลิ๊กเผยแพร่เท่านั้น  สำหรับอัตราค่าใช้และวิธีการชำระเงินแล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน ในแต่ละส่วนของเจ้าของสิทธิ์   ซึ่งแยกออกจากกันโดยอิสระ โดยการทำสัญญาตามกฎระเบียบที่ทางหน่ายงานวางไว้เป็นเกณฑ์  ทั้งตัวบุคคลหรือองค์กรฯ  สามารถสมัครเข้าระบบฯโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ในการใช้บริการระบบ “Public Service Platform”

            สำนักงานศูนย์พัฒนาการค้าวัฒนธรรม จะเป็นเพียงส่วนกลางผู้ดูแลควบคุมระบบและข้อมูลเทคโนโลยี และมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของที่มาและสิทธิตามกฎหมายของบัญชีงานข้อมูลเพลง  เป็นการให้บริการต่อสาธารณโดยภาครัฐ  โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือจัดทำบัญชีงานข้อมูลเพลงเอง   ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสิทธิ์ที่จะบันทึกเพลงเข้าระบบ และผู้ใช้สามารถนำเพลงเข้าระบบหรือการดาวน์โหลดตามต้องการ  เมื่อมีการคลิ้กเผยแพร่ใช้เพลงของใครก็จ่ายกับเจ้าของสิทธิ์โดยตรง 
 
          จากการวางรากฐานเทคโนโลยีทางข้อมูลลิขสิทธิ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของกระทรวงวัฒนธรรม  สามารถทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการสถานบันเทิงโดยเฉพาะธุรกิจคาราโอเกะ

        จนกระทั่งมีผลสรุปจากรายงานการประชุมใหญ่สภาประชาชนจีน เมื่อปี 2005 โดยการอ่านแถลงการณ์ของนายหูจิ่นเทา เลขาธิการพรรคฯ หลังจากมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ได้มีผลสรุปเป็นมติในที่ประชุม  มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการสร้างระบบควบคุมการใช้เพลงคาราโอเกะทั่วประเทศ หรืองานลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าทางวัฒนธรรม

       เป็นการยุติความขัดแย้งในหน่วยงานภาครัฐ  โดยกำหนดความชัดเจนในทิศทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์  โดยเฉพาะการใช้เพลงคาราโอเกะ เมื่อมีการบูรณาการทั้งระบบโดยการเปิดแถลงข่าวร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่กระทรวงวัฒนธรรม เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรมและข้อมูลอีเลคโทรนิค กรมควบคุมสถานีถ่ายทอดสัญญาณ คณะกรรมการควบคุมข่าวสารและลิขสิทธิ์แห่งชาติ  สำนักงานข่าวสารกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกลาง เยาวชนพรรคคอมมิวนิสจีน เทศบาลเมืองปักกิ่ง ได้ประกาศร่วมกันในการนำระบบ “Public Service Platform” มาเป็นฐานควบคุมในการดำเนินการทั่วประเทศ

23/1/55 พรชัย ศิรินุกูลชร ผู้เรียบเรียง แปลเผยแพร่

 


More


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.