ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

 

หนังสือจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

แจ้งยกเลิกรายชื่อเพลงซ้ำซ้อนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ได้รับ วันที่ 3 พฤษภาคม 2550

ที่ พณ 0705/157

สำนักลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2 พฤษภาคม 2550

    เรื่อง     แจ้งยกเลิกรายชื่อเพลงซ้ำซ้อนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ

    เรียน    ประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

                สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อเพลงซ้ำซ้อน ระหว่างบริษัท เทปบูรพา(1991) จำกัด กับ บริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด ที่ยกเลิก

               จำนวน 36 เพลง

               ตามที่ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตรวจสอบรายชื่อเพลงที่มีผู้มาแจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และผู้อ้างความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หลายรายซ้ำซ้อนกัน ซึ่งปรากฏเพลงที่มีความซ้ำซ้อนจำนวน 3,352 เพลง โดยมีเพลงซ้ำซ้อนระหว่างบริษัท เทปบูรพา(1991)จำกัด กับ บริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด จำนวน 36 เพลง และได้เผยแพร่รายชื่อเพลงซ้ำซ้อนดังกล่าวในเว็บไซต์กรมที่ www.ipthailand.org เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549 นั้น

             เนื่องจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับแจ้งจากบริษัท เทปบูรพา (1991)จำกัด ว่าบริษัท เทปบูรพาฯ ได้มอบอำนาจให้กับบริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ฯ แทนบริษัทจำนวน 331 เพลง ซึ่งมีเพลงซ้ำซ้อนของทั้งสองบริษัทจำนวน 36 เพลงดังกล่าวรวมอยู่ด้วย จึงมีผลให้ขณะนี้ไม่มีเพลงซ้ำซ้อนระหว่างสองบริษัทอีกต่อไป นอกจากนี้ บริษัท อาร์เคทีฯ ได้ยื่นแจ้งการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ฯ ต่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ด้วยแล้ว

            ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ยกเลิกรายการชื่อเพลงซ้ำซ้อนจำนวน 36 เพลงดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อเพลงซ้ำซ้อนของกรมฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ กรมฯ ได้เผยแพร่การยกเลิกเพลงซ้ำซ้อนดังกล่าวในเว็บไซต์กรมฯ ด้วยแล้ว สำหรับรายชื่อเพลงซ้ำซ้อนอื่นๆยังคงเป็นไปตามเดิม

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความร่วมมือสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้แก่สมาชิกได้รับทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์

ส่วนส่งเสริมงานลิขสิทธิ์ โทรศัพท์ 0-2574-4633 โทรสาร 0-2547-4631

พรชัย ศิรินุกูลชร ผู้จัดทำรายงาน 4/5/50

 

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

Thai Karaoke Confederation(TKC)

72/18 ม.บางบัวทอง ม.4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 02-9233523 089-1720671 โทรสาร 02-9232543 www.thkaraoke.com E-mail [email protected]

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550

  เรื่อง   ขอแสดงความขอบคุณและรับทราบความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเพลงซ้ำซ้อน

  เรียน  นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์

                ตามที่สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ได้รับหนังสือจากสำนักลิขสิทธิ์แจ้งเรื่อง “แจ้งยกเลิกรายชื่อเพลงซ้ำซ้อน และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ” นั้น

              สมาพันธ์ได้รับทราบ ความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อมูลเพลงซ้ำซ้อนตามหนังสือเลขที่ พณ 0705/157 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เกี่ยวกับบริษัท บูรพาเทป จำกัดและบริษัท อาร์เอ็มเอส พับบลิชชิ่ง จำกัด ที่ได้แก้ไขเพลงซ้ำซ้อนระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ที่ได้กรุณาแจ้งความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเพลงซ้ำซ้อนและพร้อมกับแนบเอกสารข้อมูลมาด้วย สมาพันธ์ฯ จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้ประกอบการทราบทางสื่อเวปไซต์ www.thkaraoke.com ซึ่งเป็นเวปไซต์ของสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย และ www.bangbuathong.org ซึ่งเป็นเวปไซต์ของสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ต่อไป

              สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ในส่วนขององค์กรภาคประชาชน ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์และพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ถึงผู้ประกอบการตามศักย์ภาพที่พึงมีอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ…………………………………………….เลขาธิการฯ

(นายพรชัย ศิรินุกูลชร).

 

รายชื่อยกเลิกเพลงซ้ำซ้อนระหว่าง

บริษัท เทปบูรพา(1991) จำกัด กับ บริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด จำนวน 36 เพลง

 1. กำลังฮือฮา
 2. โกนหัวใจหาย
 3. ขัดมัน
 4. คนใช้เมียเปลือง
 5. คนหัวล้าน
 6. จับกบ
 7. จิ๊กโก๋ลาบวช
 8. แซ่ซี้อ่ายลื้อเจ๊กนั้ง
 9. ดวงเดือนเพื่อนดาว
 10. ดาวไพร
 11. เดือนเด่น
 12. แด่ดาวด้วยดวงใจ
 13. ตอใต้น้ำ
 14. แตรวงการกุศล
 15. แน่ข้างเดียว
 16. บ้าเพราะรัก
 17. ผ่าไฟแดง
 18. พี่จน
 19. มาช่วยกันผลาญ
 20. มือที่สามหรือน้ำตาไอ้ก้อง
 21. ยิ้มเห็นแก้ม
 22. รถทัวร์บอกบุญ
 23. รอรับดาวร่วง
 24. รักร่วมหอ
 25. เรื่องของแฟนเพลง
 26. ลาสาวเข้าโบสถ์
 27. ลำดวนใจดำ
 28. สิ้นทางรัก
 29. หญิงกับเสือ
 30. หนักใจ
 31. หนุ่มสิงห์ สาวชัยนาท
 32. หมวยจ๋า
 33. หอมหน่อย
 34. หัวโขนหัวคน
 35. อกแตก
 36. ไอ้ทองร้องไห้

 

หนังสือตอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550ได้รับหนังสือตอบจาก สตช.เรื่องร้องเรียนวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ยื่นต่อ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช จ่าหน้าถึง พ.ต.อ.โกวิท วัฒนะ

ที่ ตช 0026.8/456

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

  12  กุมภาพันธ์ 2550

 

เรื่อง ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อนและอัตราจัดเก็บที่ไม่เป็นธรรม

เรียน เลขาธิการสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

อ้างถึง

    1.) หนังสือ สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549

    2.) หนังสือกองคดีที่ 0004.6 / 8630 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 เรื่องการปล่อยชั่วคราวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ

การค้า(ตู้เพลง VCD คาราโอเกะ)

    หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0004.6 / 9717 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 เรื่องกำชับแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

    หนังสือ กระทรวงพาณิชย์ที่ พณ 0705 / 3163 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 เรื่องขอความร่วมมือกำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจในการดำเนินคดีอาญาที่มีการเปิดเพลงคาราโอเกะ

   หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0004.6 / 5938 ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2547 เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง(เพิ่มเติม)

   หนังสือ ตร.ที่ 0004.6 / 8983 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

   หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0011.2 / 449 ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 เรื่อง กำชับกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่อ้างถึง 2-7 จำนวน 13 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง

     1 สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ร้องเรียนกรณี ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  เพลงซ้ำซ้อนและอัตราจัดเก็บที่ไม่เป็นธรรม และมีข้อเสนอในการแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

     กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้พิจารณามีความเห็นข้อร้องเรียนตามที่ สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอในการแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตอบข้อเสนอของ สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ดังนี้

     กรณีข้อเสนอที่ 1 ห้ามไม่ให้มีการจัดเก็บและจับกุมดำเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่บนแผ่นเพลงที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง หรือห้ามจัดเก็บและจับกุมในแผ่นเพลงที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน

-2-

     พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดเก็บนั้น พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการจัดเก็บไว้ แต่มีบัญญัติไว้ใน มาตรา 15(1)(5) แห่ง พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว ที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานลิขสิทธิ์ของตน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานลิขสิทธิ์ของตน โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ หากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ จะกระทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 28(2) หรือ มาตรา 31(2) แล้วแต่กรณีเจ้าของลิขสิทธิ์จึงสามารถที่จะใช้สิทธิในการปกป้องการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของตนได้ ซึ่งอาจจะฟ้องคดีต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน อันเป็นการนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

     เจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานลิขสิทธิ์ของตน โดยเก็บเงินจากผู้ได้รับอนุญาต อันเป็นการจัดเก็บตามสิทธิ์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีสิทธิ์ไปห้ามการจัดเก็บของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้

     ส่วนการจับกุม หากมีการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมาย ที่เจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายจะแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของตนได้ จึงไม่สามารถที่จะไปห้ามมิให้จับกุมได้

     ประเด็นปัญหา ที่ห้ามจับกุมดำเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่บนแผ่นเพลงที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง หรือห้ามจับกุมในแผ่นเพลงที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน กรณีดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์เพลง ตลอดจนเพลงซ้ำซ้อน ให้ถูกต้องชัดเจนเสียก่อนที่จะรับคำร้องทุกข์และจับกุมตามหนังสือที่อ้างถึง 3,4,5,6, และ 7 ซึ่งหากพบว่าผู้ที่แจ้งความร้องทุกข์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียง หรือมีปัญหาเพลงซ้ำซ้อน ก็ไม่สามารถไปดำเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย

    ข้อเสนอที่ 2 กรณีการจับกุมเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่ ให้ยึดเฉพาะแผ่นเพลงที่ละเมิดเท่านั้น ในส่วนประกอบอื่นๆ ให้อายัดไว้ที่ร้านค้า เพื่อจะสามารถทำการได้ต่อเนื่อง เป็นการลดผลกระทบทางธุรกิจการค้าและผู้ทีเกี่ยวข้อง ทั้งยังคุ้มครองสิทธิ์เผยแพร่ที่มีอยู่ของบริษัทอื่นๆ ที่ไม่มีความขัดแย้งเรื่องของสิทธิ์เผยแพร่

     การยึดหรืออายัดของกลางตามข้อเสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยพิจารณาไว้แล้วตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ซึ่งเห็นว่า ของกลางที่เสนอให้อายัดนั้น เป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงเป็นดุลพินิจของผู้ปฏิบัติการจะต้องใช้ดุลพินิจตามพฤติการณ์แห่งคดีว่าจะยึดหรือไม่ มากน้อยเพียงไร

     ข้อเสนอที่ 3 กรณีการจับกุมดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่ หลังจากรับแจ้งแล้วให้มีการตรวจสอบความชัดเจนก่อนจึงค่อยดำเนินการในขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา การพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนก่อนดำเนินคดีเป็นประเด็นที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติไว้แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง 3,4, 5,6 และ 7 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติครอบคลุมตามข้อเสนอของ สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

 

-3-

     ข้อเสนอที่ 4 การประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา ขอให้กำหนดขั้นต่ำค่าประกันตัวรายละ 5,000 บาท หากเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย โดยสมาพันธ์ฯ จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการดำเนินคดีทุกขั้นตอน

     การประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดวงเงินในการประกันตัวไว้สำหรับ กรณีละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่ดังกล่าวไว้ด้วยเงินสด 50,000 บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

     ข้อเสนอที่ 5 จัดให้มีการประชุมสัมนาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อให้ข้อมูลและสะท้อนปัญหาในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย ในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อขยายความร่วมมือในระดับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูล

     พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงและสิทธินักแสดง ได้มีการจัดประชุมชี้แจงให้ข้อมูล และแก้ไขปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่โดยตลอดแล้ว

          จึงชี้แจงข้อพิจารณามายังท่านเพื่อแจ้งให้สมาชิกของท่านทราบต่อไป

                          ขอแสดงความนับถือ

                      พลตำรวจตรี รุจิรัตน์ หลุ่มบุญเรือง

ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

เลขานุการ คณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

การประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

 

 

 

                                                                                                                  พรชัย  ศิรินุกูลชร ผู้จัดทำรายงาน  2/4/50

 

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.