ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


ร่าง

พระราชบัญญัตลิขสิทธิ์ (ฉบับที่...)  พ.ศ. ...

(ฉบับประชาชน)

จัดทำโดย

 

สภาทนายความ  ร่วมกับ  ผู้สร้างสรรค์งาน

อันมีลิขสิทธิ์   เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์

และผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์

 

๒  มีนาตม  ๒๕๕๓

 

สารบัญ

-บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ  ของ  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่....) พ.ศ. ....              หน้าที่  ๑ - ๔๗

โดย  คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  สภาทนายความ

-บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่.....)  พ.ศ. ....          หน้าที่  ๔๘ - ๖๗

-ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)            หน้าที่  ๖๘-๙๕

กับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ฉบับกรมทรัพย์สินทางปัญญา(เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)

 

ภาคผนวก

     -สรุป  เอกัตศึกษาทางกฎหมายเศรษฐกิจ  และธุรกิจ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๓๗ : กรณีศึกษาปัญหาการจัดเก็บค่าสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนในธุรกิจเพลงไทย (สุพัชรา  ดิษฐบรรจง)

      -รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  : การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง" (นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และคณะ)

      -ผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี ๒๕๓๗ (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร)

      -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. ....

 

go-back

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.