ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 
หนังสือ สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์


-๑-
    สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย
Thai Organization of Copyright Users Confederation
72/18  ม.บางบัวทอง ม.4  ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย  ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  นนทบุรี  11110
โทรศัพท์  02-9233523 M: 081-4905263   โทรสาร  02-9232543   www.bangbuathong.org


วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง เรียนเสนอปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

             อ้างถึงตามที่สมาพันธ์ฯได้เข้าร้องเรียนปัญหาจัดเก็บลิขสิทธิ์ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้เข้าร่วมประชุมกันท่านอธิบดีฯ โดยได้นำเสนอปัญหาการจัดเก็บทั้งหมดตามสำเนาเอกสารที่ได้แนบมาด้วย แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่เคยมีหนังสือชี้แจงหรือแจ้งข้อมูลความคืบหน้า แต่อย่างใด
        โดยสรุปปัญหาที่นำเสนอมาทั้ง ๘ ข้อ ในปัญหาที่ได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันที่ได้เพิ่มความซับซ้อนของปัญหามาก ขึ้น  สมาพันธ์ฯได้นำเสนอปัญหาดังกล่าวต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๕๗ ต่อมาได้รับหนังสือตอบอย่างทางการ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๕๗ ตามสำเนาที่ได้แนบมาด้วย โดยได้แจ้งว่ามีการส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแล้ว
        สมาพันธ์ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ใช้งานเพลงของบริษัท โรสมีเดียร์ จำกัด โดยได้ซื้อลิขสิทธิ์ของบริษัทฯดังกล่าวแต่ถูกบริษัทฯอื่นจับกุมดำเนินคดีใน สิทธิ์ดนตรีกรรม ทำให้ผู้ประกอบการทั่วไปได้รับความเดือดร้อน ต้องเสียเงินประกันตัว ถูกยึดเครื่องมือทำกิน อีกทั้งที่ทางบริษัทฯ เพียงแต่ให้คำยืนยันว่ามีสิทธิ์ถูกต้อง แต่ความเป็นจริงผู้ใช้เพลงของบริษัทฯดังกล่าวถูกจับกุมดำเนินคดี ต้องเสียเงินยอมความหรือต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดี อย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทฯยืนยันว่ามีสิทธิ์ครบถ้วนหรือช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกแจ้ง จับ แต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เพราะในสภาพความเป็นจริง ผู้ประกอบการถูกแจ้งความต้องประกันตัวถูกยึดของกลาง เป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้า   ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใด


-๒-

         จากข้อเท็จที่เกิดขึ้นสมาพันธ์ฯจึงขอเรียกร้องให้กรมทรัพย์ฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้พิจารณาข้อเสนอของสมาพันธ์ดังนี้

๑    ขอให้บริษัทฯที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือสิทธิ์ ที่ซ้ำซ้อนกัน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการ เช่น การประกันตัว เยียวยา ชดเชยความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ต้องระบุเป็นหนังสือสัญญารวมทั้งหนังสือยืนยันสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างถูกต้อง
๒    บริษัทฯ ต้องประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลตามความเป็นจริงของสิทธิ์ที่มีอยู่อย่าง ชัดเจน โดยไม่มีเจตนาปิดบัง อำพรางข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
๓    ให้งดเว้นการจัดเก็บหรือจับกุมในเพลงที่ได้แจ้งมีการซ้ำซ้อนกัน
๔    บริษัทฯ ต้องแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ประกอบการ ในกรณีที่มีการละเมิดเพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องก่อนการ ดำเนินคดี เพื่อป้องกันการอาศัยคดีอาญาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริต            

           สรุปการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือการป้องกันการหาประโยชน์จากคดีอาญา และป้องกันการกรรโชกทรัพย์ สลายพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมากับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบ อำนาจมา และป้องกันการประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดเก็บที่ขาดธรรมาภิบาล คือการงดเว้นการจัดเก็บและจับกุมในเพลงที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน และให้มีการแจ้งเตือนโดยหนังสือก่อนการดำเนินคดี
    
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา
 
                     ขอแสดงความนับถือ
                                       
                                            ลงชื่อ..........................................................เลขาธิการฯ
                                                                (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร) 
หนังสือ สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นต่อ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเด็นปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์
-๑-
    สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย
Thai Organization of Copyright Users Confederation
72/18  ม.บางบัวทอง ม.4  ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย  ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  นนทบุรี  11110
โทรศัพท์  02-9233523 M: 081-4905263   โทรสาร  02-9232543   www.bangbuathong.org


วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง เรียนเสนอปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

             อ้างถึงตามที่สมาพันธ์ฯได้เข้าร้องเรียนปัญหาจัดเก็บลิขสิทธิ์ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้เข้าร่วมประชุมกันท่านอธิบดีฯ โดยได้นำเสนอปัญหาการจัดเก็บทั้งหมดตามสำเนาเอกสารที่ได้แนบมาด้วย แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่เคยมีหนังสือชี้แจงหรือแจ้งข้อมูลความคืบหน้าแต่อย่างใด
 
       โดยสรุปปัญหาที่นำเสนอมาทั้ง ๘ ข้อ ในปัญหาที่ได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันที่ได้เพิ่มความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น  สมาพันธ์ฯได้นำเสนอปัญหาดังกล่าวต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๕๗ ต่อมาได้รับหนังสือตอบอย่างทางการ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๕๗ ตามสำเนาที่ได้แนบมาด้วย โดยได้แจ้งว่ามีการส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแล้ว

        สมาพันธ์ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ใช้งานเพลงของบริษัท โรสมีเดียร์ จำกัด โดยได้ซื้อลิขสิทธิ์ของบริษัทฯดังกล่าวแต่ถูกบริษัทฯอื่นจับกุมดำเนินคดีในสิทธิ์ดนตรีกรรม ทำให้ผู้ประกอบการทั่วไปได้รับความเดือดร้อน ต้องเสียเงินประกันตัว ถูกยึดเครื่องมือทำกิน อีกทั้งที่ทางบริษัทฯ เพียงแต่ให้คำยืนยันว่ามีสิทธิ์ถูกต้อง แต่ความเป็นจริงผู้ใช้เพลงของบริษัทฯดังกล่าวถูกจับกุมดำเนินคดี ต้องเสียเงินยอมความหรือต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดี อย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทฯยืนยันว่ามีสิทธิ์ครบถ้วนหรือช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกแจ้งจับ แต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เพราะในสภาพความเป็นจริง ผู้ประกอบการถูกแจ้งความต้องประกันตัวถูกยึดของกลาง เป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้า   ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใด


-๒-

              จากข้อเท็จที่เกิดขึ้นสมาพันธ์ฯจึงขอเรียกร้องให้กรมทรัพย์ฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้พิจารณาข้อเสนอของสมาพันธ์ดังนี้

๑     ขอให้บริษัทฯที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนกัน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการ เช่น การประกันตัว เยียวยา ชดเชยความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ต้องระบุเป็นหนังสือสัญญารวมทั้งหนังสือยืนยันสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างถูกต้อง
๒    บริษัทฯ ต้องประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลตามความเป็นจริงของสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างชัดเจน โดยไม่มีเจตนาปิดบัง อำพรางข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
๓    ให้งดเว้นการจัดเก็บหรือจับกุมในเพลงที่ได้แจ้งมีการซ้ำซ้อนกัน
๔    บริษัทฯ ต้องแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ประกอบการ ในกรณีที่มีการละเมิดเพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องก่อนการดำเนินคดี เพื่อป้องกันการอาศัยคดีอาญาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริต            

           สรุปการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือการป้องกันการหาประโยชน์จากคดีอาญาและป้องกันการกรรโชกทรัพย์ สลายพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมากับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบอำนาจมา และป้องกันการประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดเก็บที่ขาดธรรมาภิบาล คือการงดเว้นการจัดเก็บและจับกุมในเพลงที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน และให้มีการแจ้งเตือนโดยหนังสือก่อนการดำเนินคดี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะพิสูจน์ทราบก่อนว่ามีการแจ้งเตือนตามขั้นตอนหรือไม่ และควรจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงและส่งหมายเรียกตามขั้นตอนไม่ใช่ไปนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาเจรจากดกันให้ยอมความทันที โดยไม่มีโอกาสพิสูจน์ความจริงอย่างเป็นธรรม เพราะเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้ไม่ใช่ความผิดเฉพาะหน้าเหมือนคดีอาญาทั่วไป
    
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา
 
              ขอแสดงความนับถือ                                      
                                           ลงชื่อ..........................................................เลขาธิการฯ 
                                                                (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร)
         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.