ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


-1-

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย(TOU)
72/18 ม.4 ม.บางบัวทอง ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี  11110
โทรศัพท์ 02-9233523  โทรสาร 02-9232543 มือถือ 081-4905263 
[email protected]

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554

เรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
         นายอลงกรณ์ พลบุตร
เรื่อง  ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537

                    สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบการที่ใช้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม สถานบันเทิง ตู้คาราโอเกะ ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์งานเพลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความไม่มีมาตรฐานและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ไม่มีขั้นตอนในการดำเนินการที่อำนวยให้สามารถใช้งานเพลงอย่างถูกต้อง สืบเนื่องมาจากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นโทษทางอาญา ที่ต้องอาศัยเงินประกันตัวค่อนข้างสูง มีการยึดของกลางที่เกินกว่าเหตุ อันเนื่องมาจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ บางคนที่อาศัยข้อกฎหมายเป็นเครื่องมือในการตั้งวงเงินประกันตัวที่สูง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันผู้ประกอบการให้มีการจ่ายเงินเพื่อยอมความแลกกับการไม่ถูกยึดของกลางและถูกคุมขัง  สาเหตุหลักมาจากความซับซ้อนของสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานเพลง(ดนตรีกรรม)  และการเปลี่ยนถ่ายโอนสิทธิ์อย่างเสรี และง่ายดายโดยไม่มีการควบคุม การแยกตัวออกมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่องของบริษัทจัดเก็บ ประกอบกับมีงานเพลงในระบบเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ประกอบการจะสามารถบริหารจัดการหรือแยกแยะข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันตามเหตุการณ์ ทำให้เกิดขบวนการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตในการ ตรวจสอบเพลงเป้าหมายเพื่อ จงใจหลอกล่อให้มีการละเมิดเพื่อแจ้งความจับกุม ปกปิดข้อมูลเพื่ออาศัยเป็นช่องทางในการใช้สิทธิ์ไปในทางหาผลประโยชน์นอกระบบ  หรือสร้างหลักฐานเท็จในกรณีลักลอบโหลดเพลงเข้าในคอมฯ ของร้านเกม-อินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง และทีมจับไม่ยอมให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการยิ่งตอกย้ำถึงเจตนาที่ไม่ต้องการขายสิทธิ์แต่ต้องการแจ้งความจับกุมเพื่อรีดไถเงินค่ายอมความ สมาพันธ์ฯได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากจึงได้รวบรวมปัญหาเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนดังนี้

               1 บริษัทจัดเก็บมักปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแยกแยะงานเพลงที่อยู่ในสิทธิของตนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ไม่รู้ข้อมูล ซึ่งมีพฤติกรรมในการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต

              2 ไม่มีการแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการบริหารจัดการให้ถูกต้อง   มีการหลอกล่อให้เผยแพร่เพลงเป้าหมายหรือสร้างหลักฐานเท็จในประเด็นโหลดข้อมูลเข้าไปในคอมฯ ของผู้ประกอบการเพื่อแจ้งความดำเนินคดี

                                                                                 -2-

              3  ความไม่เป็นธรรมด้านอัตราจัดเก็บ  ในการแยกตัวออกมาจัดตั้งบริษัทจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นภาระและอุปสรรค์ในการใช้งานเพลงให้ถูกต้อง  ทั้งที่งานเพลงมีปริมาณเท่าเดิมในระบบ
            

             4 บริษัทจัดเก็บมีพฤติกรรมในการคุกคามสิทธิ เสรีภาพของสาธารณชน โดยการข่มขู่เพื่อจัดเก็บ การเผยแพร่งานลิขสิทธิ์ผ่านสื่อสาธารณะเช่น ทีวีสาธารณะ(ฟรีทีวี) ต่อผู้ประกอบการที่เผยแพร่สื่อสาธารณโดยปกติในสถานบริการโดยมิได้แสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือละเมิดเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นกรณีการถ่ายทอดกีฬาฟุตบอล เป็นต้น

             5 กฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่มีความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพและเจ้าหน้าที่บางคน  ในการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ คุมคามสิทธิ เสรีภาพของภาคประชาชน  และเป็นอุปสรรค์ในการจัดตั้ง องค์กรบริหารค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะสิทธิ์เผยแพร่งานดนตรีกรรมต่อสาธารณะ  ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย

                                                              ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา

             1  ขอให้มีการกวดขันในขั้นตอนการดำเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นผู้ประกอบการควรได้รับการเตือนจากเจ้าของสิทธิ์เป็นลายลักษ์อักษร  และให้แจ้งข้อมูลโดยระบุชื่อเพลงที่เป็นสิทธิ์ของตนเองให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการให้ถูกต้องได้

             2  การยึดของกลางควรพิจารณาให้เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือในการกดดันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการที่ใช้งานเพลงของบริษัทอื่นๆที่ถูกต้องอยู่แล้ว

             3 ขอให้พิจารณากรณีของการลักลอบโหลดเพลงเข้าไปในคอมฯ สร้างหลักฐานเท็จ เพื่อเจตนาจับกุมรีดไถโดยขอให้พิจารณาถึงเจตนาเป็นหลัก โดยประสานทางฝ่ายเจ้าพนักงานตำรวจให้พิจารณาเป็นองค์ประกอบด้วย

             4 ขอให้พิจารณาระบุความชัดเจนของประเด็นการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์ผ่านทางทีวีสาธารณ และองค์ประกอบของสิทธิระหว่างเจ้าของงานลิขสิทธิ์และสิทธิของสาธารณะในการรับชมรายการเผยแพร่ผ่านทางสื่อทีวีสาธารณะ

             5 ขอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ให้มีองค์กรบริหารค่าตอบแทน การเผยแพร่งานดนตรีกรรม ที่มีมาตรฐานสากลและให้ความคุ้มครองทุกฝ่ายตามสิทธิอันพึงมีของผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการฯ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบถึงสังคม

             6 ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประกันตัว(อิสรภาพ)ให้กับผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม
                     
                                                                        -3-

                โดยภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์ ตลอดมาโดยปัญหาได้ทวีความซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับ เกิดกระบวนการของมาเฟีย ที่แฝงมากับทีมจับและนายหน้าค้าเพลง อาศัยคดีอาญา เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันทางการค้า บั่นทอนให้เกิดการล่มสลายของวงการลิขสิทธิ์ที่ส่งผลกระทบถึงผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการ สร้างความปั่นป่วนทางสังคมทำให้พนักงานที่ให้บริการต้องตกงานสร้างผลกระทบถึงปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

              สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยหวังว่าท่านฯ จะพิจารณาแก้ไขปัญหาและยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่  และสมาพันธ์ฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                  ขอแสดงความนับถือ
            
                                     ลงชื่อ.............................................................................เลขาธิการฯ
                                                              (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร)

 

Go back                        (ชมภาพรวมการประชุม)


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.