ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

บทความเรื่อง "หัวใจของการเป็นผู้นำ"

             เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมของเหล่าศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ ศิลปินแห่งชาติในการจัดตั้ง องค์กรเพื่อศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม “สมาพันธ์ศิลป์วัฒนธรรมและวรรณกรรมแห่งชาติ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณห้องสีดา โรงแรมรัตนโกสินธ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

 

1        สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2        รุ่งโรจน์ สาลีฟา เลขาส่วนตัวคุณสุเทพ วงษ์กำแหง

3        จิตติมา เจือใจ เหรัญญิก สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ

4        นันทวรรณ เมฆใหญ่ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ

5        วินัย พันธุรักษ์ นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

6        เจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

7        บูรพา อารัมภีร อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

8        ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

9        สุพจน์ ชีรานนท์ อดีตเลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

10    พิมพ์ปฎิภาณ พึ่งธรรมจิตร นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย

11    ภัทรพร พูนเกิด สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย

12    ถวัลย์ สุรภาพประดิษฐ์ สมาคมนักแต่งแห่งประเทศไทย

13    อนันต์ คู่มณี ประธานมูลนิธิสุนทรภู่

14    วิชัย ต่อเนื่อง ประธานมูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารหัตถเวช ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย  8 แขวงเขต ดินแดง กทม. 10400

15    เจษฎา อนุจารี อุปนายกสภาทนายความ

16    วรลักษณ์ จินะดิษฐ์ เลขานุการคณะทำงานร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ สภาทนายความ

17    วรวิทย์ กนิษฐนาคะ นักแต่งเพลง คณะทำงานร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ สภาทนายความ

18    สุพัชรา ดิษฐบรรจง นักวิชาการ คณะทำงานร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ สภาทนายความ

19    พรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการ สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย คณะทำงานร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ สภาทนายความ โทร.081-4905263

20    ชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

21    ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา สมบัติ เดียวอิศเรศ

22    ทวีสิน สถิตรัตนชีวิน(อ้วน อรชร) ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย

23    สุเทพ ขันธทัตบำรุง สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ

24    พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ ทองวัฒนา สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯโทร.

25    สมพจน์ สิงห์สุวรรณ ผู้ประสานงาน  [email protected]

26    ชูใจ เพชรา เลขานุการที่ประชุม [email protected]

 

ผู้เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์ฯ

 

  ภาพก่อนเริ่มการประชุมนัดเร่งด่วนกรณี สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย สมาคมโรงแรม สมาคมภัตตาคารไทย เข้าร้องเรียนต่อ รมต.ช่วยกระทรวงพาณิชย์นายอลงกรณ์ พลบุตรและอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 54 ซ้ายมือ ครูสมพจน์  สิงห์สุวรรณ ตัวแทนจากชมรมครูเพลง นายชยธวัช  อติแพทย์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาพันธ์ฯ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และนายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย ขณะแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อนเข้าประชุมโดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตรเป็นประธานการประชุม วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 54 ณ ห้องประชุมอาคารปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียดเอกสารร้องเรียน.......)   ชมภาพรวม.....

เข้าหน้าหลัก/Home Pag

  นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย พร้อมองค์กรฯสมาชิกเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางปัจฉิมา ธนสันติ  เพื่ออวยพรปีใหม่พร้อมกัน ยื่นหนังสือร้องเรียน กรณี ปัญหานักบิน(ทีมจับลิขสิทธิ์)ออกอาละวาดครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554

  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางปัจฉิมา ธนสันติ เป็นประธานการประชุม กรณี ข้อร้องเรียนของสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย สมาคมโรงแรม สมาคมภัตตาคารไทย  ตัวแทนนักแต่งเพลง   เพื่อรับฟังข้อมูล และข้อเสนอในการแก้ปัญหา นักบินฯ และการจัดเก็บค่าเผยแพร่

  ในโอกาสเดียวกันตัวแทนจากสมาคมภัตตาคารไทยได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เพื่ออวยพรปีใหม่ และยื่นหนังสือร้องเรียนกรณี ปัญหานักบิน และขอการสนับสนุน ร่างแก้ไข พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับประชาชน ซึ่งร่างโดยคณะทำงานของสภาทนายความฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 54

 

  ในโอกาสเดียวกัน  นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย พร้อมองค์กรฯสมาชิก  ได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เพื่ออวยพรปีใหม่ และยื่นหนังสือร้องเรียนกรณี ปัญหานักบิน และขอการสนับสนุน ร่างแก้ไข พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับประชาชน ซึ่งร่างโดยคณะทำงานของสภาทนายความฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 54

ชมภาพรวมและรายละเอียด

 

อ่านบทวิเคราะห์ ร่างแก้ไข พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับประชาชน

ผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี ๒๕๓๗ (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร)

  ครูสุเทพ วงค์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นำคณะทำงานลิขสิทธิ์สภาทนายความเข้าอวยพรปีใหม่แด่ ประธานคณะทำงาน(อุปนายกสภาฯ)นายเจษฏา อนุจารี ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 /54 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554
  คณะทำงานลิขสิทธิ์ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกในโอกาสที่  ครูสุเทพ วงค์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นำคณะทำงานลิขสิทธิ์สภาทนายความเข้าอวยพรปีใหม่แด่ ประธานคณะทำงาน(อุปนายกสภาฯ)นายเจษฏา อนุจารี ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 /54 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย นำตัวแทนนักแต่งเพลงและศิลปินเข้าพบคณะกรรมการสภาทนายความ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 53 ชมภาพบรรยากาศ

เข้าหน้าหลัก/Home Pag

 

         สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย                       

Thai Organizations of Copyright Users Confederation 

ด่วน..รับสมัคร สมาชิก/ตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์ประจำจังหวัดและท้องถิ่น

   

1.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10579/2551

โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์..." ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงต้องเป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น "เพื่อหากำไร" เท่านั้น แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องปรากฏแต่เพียงว่า จำเลยเปิดแผ่นเอ็มพีสามและซีดีเพลงให้ลูกค้าในร้านอาหารได้ร้องและฟังเพลงของผู้เสียหาย 1 แผ่น "เพื่อประโยชน์ในทางการค้า" ขายอาหารและเครื่องดื่มของจำเลยแต่ไม่ปรากฏในคำฟ้องว่าจำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรงจากการที่ให้ลูกค้าได้ร้องและฟังเพลงโดยเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าวหรือเรียกเก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ตาม พ.ร.บ.จั้ดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 185

ข้อมูลจากศาลทรัพย์สินทางปัญญา........

Copyright Law of the People's Republic of china

ชมภาพยนต์จีน "วัดเส้าหลิน" ฟรี

สินค้าโอทอป  "บายศรี" ฝีมือชุมชนท้องถิ่นบางบัวทอง "ดูรายละเอียด"

พื้นที่สำหรับผู้สนับสนุนสมาพันธ์ฯ สยามออโต้แมค & ไทร์ siamautomax & tire

เข้าหน้าหลัก/Home Pag


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.