ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

ภาพการประชุมเสวนาเรื่อง "ลิขสิทธิ์บอลโลก...จ่ายทำไม" กำหนดให้เขตการประชุม

ป็นเขตปลอดอาร์เอส ณ ห้องกิ่งทอง  โรงแรมเอเซีย ราชเทวี

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 53 โดยสรุปเนื้อหาการประชุมผู้ประกอบการต่อต้านการจัดเก็บลิขสิทธิ์ทางทีวีสาธารณะ 

  การประชุมของสมาคมโรงแรมระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ "ลิขสิทธิฟุตบอลโลก...จ่ายทำไม?"วิทยากรประกอบด้วยตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิทยุกระจายเสียง ม.หอการค้าไทย และสมาคมโรงแรมไทย   ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมเช่น นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ นางสาวบุณฑริก กุศลวิทย์ นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ นายเจริญ นัดพบสุข
  ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมนายศํกรินทร์ ช่อไสว พิธีกร นางสาวเขมะศิริ นิชชากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดร.สมชาย รัตนชือสกุล ม.หอการค้าไทย ผอ.ทศพล ทังสุปุตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา   นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ขณะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายวีรทัศร์ ศรีเมือง ตัวแทนจากสมาคมภัตตาคารไทย

  ภาพผู้เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ

  ภาพครูสมพจน์ สิงห์สุวรรณ และนายวรวิทย์ นักแต่งเพลง นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยก็ได้รับเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
  ภาพจากซ้าย ผอ.ลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์ฯนายทศพล ทังสุปุตร ดร.สมชาย รัตนชือสกุล ม.หอการค้าไทย นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย

ข้อแนะนำจากสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

เรื่อง   การรับชมการถ่ายทอดสด"ฟุตบอลฟีฟ่า 2010"จากเครื่องรับโทรทัศน์ระบบทีวีสาธารณะภายในร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ไม่อยู่ในข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์

ภายใต้องค์ประกอบดังต่อไปนี้

1        ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากการรับชมการแพร่เสียง-แพร่ภาพ เช่น การโฆษณาประชา    สัมพันธ์ การใช้โลโก้หรือสัญลักษ์ของเจ้าของสิทธิ์ การติดป้ายหรือมีข้อความในลักษณะเชิญชวนหรือกล่าวอ้างเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยจัดให้มีการชมการเผยแพร่รายการของเจ้าของสิทธิ์ 

2        ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากการรับชมการแพร่เสียง-แพร่ภาพ เช่น  การคิดค่าอาหาร  ค่าบริการหรือค่าสถานที่ หรืออื่นใดเพิ่มขึ้นจากราคาปรกติในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่รายการของเจ้าของสิทธิ์ผ่านทางทีวีสาธารณะ

3        ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรืออุปกรณ์พิเศษเช่นทีวีขนาดใหญ่กว่าปรกติที่เคยใช้อยู่โดยเฉพาะเพื่อการชมรายการจากเจ้าของสิทธิ์ที่ต้องการจัดเก็บค่าตอบแทนในการเผยแพร่เพื่อการค้า

4 ไม่มีการจัดให้เผยแพร่เสียง-แพร่ภาพ รายการของเจ้าของสิทธิ์จากสิ่งบันทึกเสียง-ภาพ ที่มีสำเนามาจาก  
การเผยแพร่หรือการถ่ายทอดสดทางรายการต่างๆของเจ้าของสิทธิ์ที่ต้องการจัดเก็บค่าตอบแทนในการ   เผยแพร่เพื่อการค้า

(หมายเหตุ: ข้อสรุปดังกล่าวเป็นการสรุปจากการประชุมร่วมสมาพันธ์ฯกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2551 ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาและองค์ประกอบของผู้กระทำเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา)
 
 

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

081-4905263

4/6/53

ข้อมูลด้านล่างจากคำถามเรื่องการรับชมฟุตบอลฟีฟ่า เป็นของเวปไซต์ fifa เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลฟีฟ่า ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุนความเห็นของสมาพันธ์ฯ

11. I have a restaurant/hotel/bar and would like to broadcast matches within the premises of my establishment. Do I need to apply for a licence?

            Public viewing events in commercial establishments, such as pubs, clubs, restaurants and bars, are not deemed to be commercial public viewing events if no further commercial activities (such as admission fees or sponsorship activities) take place in relation to the public viewing activities. However the Exhibitor needs to obtain a non-commercial public viewing licence by FIFA submitting his online request. However, consent to obtain the TV signal of the FIFA Official Broadcaster(s) for the 2010 FIFA World Cup South Africa™ in the relevant territory is a prerequisite for any application to FIFA. In the sole case of South Africa such a licence is automatically granted by FIFA with no need to submit a request.


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.