ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

สมาพันธ์องค์กรผู้ไช้งานลิขสิทธิ์ไทย   Thai Organization of copyright Users Society 


  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  Thai Organizations of Copyright Users Confedera

                      สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย       

 

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

สำนักงาน เลขที่  72/18  ม.4 ม.บางบัวทอง ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศํพท์ 02-9233523  โทรสาร  02-9232543  มือถือ 081-4905263 E-mail:[email protected] 

เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วย สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย  สหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย  สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย  สมาคมภัตตาคารไทย  สมาคมโรงแรมไทย  องค์กรผู้ประกอบการอินเตอร์เนท  องค์กรวิทยุชุมชน  องค์กรวิชาชีพนักกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา  องค์กรผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์  และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ รวมตัวกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ให้กับสาธารณะชนส่วนใหญ่  ปกป้องวัฒนธรรม สิิทธิมนุษยชน

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

ประชุมครั้งที่ 1/2550

ณ สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 13.00 น. 

  คุณเอกชัย อุณหทรงธรรมรองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

  คุณสุทธิชัย นานานุกูลประธานสหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย

  น.พ.ธิเบศร์ เมฆวิชัยเลขาธิการสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

  คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย

คุณศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์   อุปนายกสมาคมภัตตาคารไทย

  คุณบุญส่ง นิ่มศรีตระกูล                   ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ อดีตนายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

  คุณพรชัย ศิรินุกูลชร  เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

คุณนิพนธ์ จันทาพูน

กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเคเบิ้ลแชนแนล จำกัด

  คุณองอาจ พรหมอุตม์   กรรมการผู้จัดการ บ.เอไอเวปซ์คอเปอร์เรชั่น จำกัด

  คุณชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา

  คุณมนูญ ช่างชำนิ กรรมการสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

  คุณนิธินันท์ อัครชัยธนบูรณ์ที่ปรึกษากฎหมาย บ.เอไอเวปซ์คอเปอร์เรชั่นจำกัด

สงกรานต์ ตันสิทธิพันธุ์

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

  คุณสมศักดิ์ ทรัพย์สกุลเจริญ ที่ปรึกษาฯอดีตประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

  คุณสมชาย มั่นคงรองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

  คุณเรืองอุไร  วรรณพัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บ.เรืองไชยยุทธ จำกัด 

  คุณนฤดี ฤชุโฆษิตสวัสดิ์ ตัวแทน บ.เอไอเวปซ์คอเปอร์เรชั่น จำกัด

  การประชุมสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

  คุณพรชัย  ศิรินุกูลชร เลขาธิการฯ ขณะรายงานความก้าวหน้าของสมาพันธ์ฯ ต่อคณะกรรมการฯ

 

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.