ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menu



papa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........





                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

เครื่องหมายการค้า (ไทย เวอร์ชั่น)

Trademarks

What is a trademark

A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise. Its origin dates back to ancient times, when craftsmen reproduced their signatures, or "marks" on their artistic or utilitarian products. Over the years these marks evolved into today's system of trademark registration and protection. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by its unique trademark, meets their needs.

Trademarks Gateway

WIPO works with Member States to develop international laws and standards for trademarks. See

The WIPO-administered

To search international trademark registrations, see the

Trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or services providers. Trademarks are a type of industrial property, protected by intellectual property rights. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT).Madrid System for the International Registration of Marks offers a route to trademark protection in multiple countries by filing a single application.Madrid Express and ROMARIN databases

About Trademarks

What does a trademark do

A trademark provides protection to the owner of the mark by ensuring the exclusive right to use it to identify goods or services, or to authorize another to use it in return for payment. The period of protection varies, but a trademark can be renewed indefinitely beyond the time limit on payment of additional fees. Trademark protection is enforced by the courts, which in most systems have the authority to block trademark infringement.

In a larger sense, trademarks promote initiative and enterprise worldwide by rewarding the owners of trademarks with recognition and financial profit. Trademark protection also hinders the efforts of unfair competitors, such as counterfeiters, to use similar distinctive signs to market inferior or different products or services. The system enables people with skill and enterprise to produce and market goods and services in the fairest possible conditions, thereby facilitating international trade.

What kinds of trademarks can be registered

The possibilities are almost limitless. Trademarks may be one or a combination of words, letters, and numerals. They may consist of drawings, symbols, three- dimensional signs such as the shape and packaging of goods, audible signs such as music or vocal sounds, fragrances, or colors used as distinguishing features.

In addition to trademarks identifying the commercial source of goods or services, several other categories of marks exist. Collective marks are owned by an association whose members use them to identify themselves with a level of quality and other requirements set by the association. Examples of such associations would be those representing accountants, engineers, or architects. Certification marks are given for compliance with defined standards, but are not confined to any membership. They may be granted to anyone who can certify that the products involved meet certain established standards. The internationally accepted "ISO 9000" quality standards are an example of such widely-recognized certifications.

How is a trademark registered

First, an application for registration of a trademark must be filed with the appropriate national or regional trademark office. The application must contain a clear reproduction of the sign filed for registration, including any colors, forms, or three-dimensional features. The application must also contain a list of goods or services to which the sign would apply. The sign must fulfill certain conditions in order to be protected as a trademark or other type of mark. It must be distinctive, so that consumers can distinguish it as identifying a particular product, as well as from other trademarks identifying other products. It must neither mislead nor deceive customers or violate public order or morality.

Finally, the rights applied for cannot be the same as, or similar to, rights already granted to another trademark owner. This may be determined through search and examination by the national office, or by the opposition of third parties who claim similar or identical rights.

How extensive is trademark protection

Almost all countries in the world register and protect trademarks. Each national or regional office maintains a Register of Trademarks which contains full application information on all registrations and renewals, facilitating examination, search, and potential opposition by third parties. The effects of such a registration are, however, limited to the country (or, in the case of a regional registration, countries) concerned.

In order to avoid the need to register separately with each national or regional office, WIPO administers a system of international registration of marks. This system is governed by two treaties, the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Madrid Protocol. A person who has a link (through nationality, domicile or establishment) with a country party to one or both of these treaties may, on the basis of a registration or application with the trademark office of that country, obtain an international registration having effect in some or all of the other countries of the Madrid Union. At present, more than 60 countries are party to one or both of the agreements.

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.