ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

xml:namespace prefix = o />

                เครื่องหมายการค้าคือ เครื่องหมายลักษณะพิเศษ ซี่งพิสูจน์ตัวสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือ กำหนดรูปแบบโดย บุคคลหรือ วิสาหกิจ เป็นความดั้งเดิมจากยุคโบราณ  เมื่อช่างฝีมือได้ผลิตซ้ำๆ สัญลักษ์ตนเอง หรือ “เครื่องหมาย” บนงานศิลปหรือ  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์  หลายปีผ่านมา  วิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน จนถึงปัจจุบัน สู่ระบบการจดทะเบียน เครืองหมายการค้า และการคุ้มครอง เป็นระบบที่ช่วยให้ ผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ และซื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โดยเนื้อแท้และคุณภาพที่บ่งชี้โดย เครืองหมายการค้าเพียงหนี่งเดียว ตามความต้องการ

 

หนทางสู่เครื่องหมายการค้า

        เครื่องหมายการค้า  เป็นเครื่องหมายลักษณะพิเศษ  ที่ใช้แสดงความแตกต่างระหว่างความเป็นอันเดียวกันหรือเหมือนกันของสินค้าหรือผู้เสนอบริการ  โดยความแตกต่างของสินค้าหรือบริการเครื่องหมายการค้าเป็นรูปแบบของ “ทรัพย์สินอุตสาหกรรม” ที่คุ้มครองโดยสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  องค์กร WIPO (World Intellecturl Property Organization)ได้ทำงานร่วมกับรัฐสมาชิก  ในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ  และมาตรฐานของเครื่องหมายการค้า  (ดูรายละเอียดที่  Standing Committee on the law of Trademarks,Industrial Designs and Geographical Indicttions . (SCT)

 

        องค์กร  WIPO  เป็นผู้กำกับดูแล  Maddrid System  สำหรับการจดทะเบียนนานาชาติของ การยื่นเสนอเครื่องหมาย  เป็นรากฐานของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  ของหลากหลายประเทศ  โดยการยื่นคำร้องเพียงครั้งเดียว

สามารถสืบค้นการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า  นานาชาติที่Madrid Express  และฐานข้อมูล  Romarin

 

เครื่องหมายการค้าทำอะไรได้บ้าง ?

          เครื่องหมายการค้า  กำหนดคุ้มครอง เจ้าของเครื่องหมายโดยหลักประกันในสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้  พิสูจน์ยืนยันสินค้าหรือบริการ  หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้  โดยการจ่ายค่าตอบแทนกลับคืนมา  ระยะการคุ้มครองที่แตกต่างกัน  แต่เครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้โดยไม่มีกำหนดเวลาจำกัด  โดยการจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียม  เครื่องหมายการค้าในการขัดขวางการละเมิดเครื่องหมายการค้า

         ในความหมายที่มากกว่านั้น  เครื่องหมายการค้าสนับสนุนการริเริ่มและการประกอบการวิสาหกิจในโลกกว้าง  โดยการตอบแทนแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า  กับการยอมรับและการทำผลกำไรทางการพาณิชย์  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายังขัดขวางความพยายามในการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม  ดังเช่น  การปลอมแปลงสินค้าโดยการใช้  เครื่องหมายสัญลักษ์ที่เหมือนกันสู่ตลาดระดับล่างหรือในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน  ระบบดังกล่าวให้อำนาจแก่ ประชาชน กับทักษะและการประกอบการวิสาหกิจใน ผลิตภัณฑ์  และตลาดสินค้า และบริการ  ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยการอำนวยความสดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

 

เครื่องหมายการค้าชนิดใดสามารถจดทะเบียนได้ ?

          ความเป็นไปได้ที่จะกำหนดข้อจำกัดให้น้อยที่สุด  เครื่องหมายการค้าควรจะเป็นหนึ่งหรือการผสมผสานของ คำ,ข้อความ,และตัวเลข  ทั้งหมดควรประกอบด้วยรูปวาด,สัญลักษ์,เครื่องหมายสามมิติ  ดังเช่นรูปร่างและบรรจุภัณฑ์สินค้า,เครื่องหมายที่มีเสียงเช่น  ดนตรี หรือเสียงร้อง ,กลิ่น,หรือลักษณะสีสันเด่นเป็นพิเศษ

          นอกจากนี้  การพิสูจน์เครื่องหมายการค้าเป็นที่มาของการพาณิชย์ของสินค้าและบริการ,ในประเภทอื่นๆของการคงอยู่ของเครื่องหมาย  เครื่องมายร่วม(Cellective Marks) เป็นเจ้าของโดยสมาคมหรือองค์กรฯที่เหล่าสมาชิกใช้ในการพิสูจน์ระดับของ คุณภาพและการกำหนดโดยองค์กรฯ  ตัวอย่างเช่น  องค์กรฯจะนำเสนอทางบัญชี,วิศวกรรม,หรือสถาปัตยกรรม     เครื่องหมายรับรอง(Certification Marks)  เป็นการใช้สำหรับการร้องขอในการพิสูจน์มาตรฐาน,แต่ไม่จำกัดเพียงแค่สมาชิกเท่านั้นโดยควรอนุญาตให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  ซึ่งสามารถรับรองว่า  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดตั้งมาตรฐานที่แน่นอน  ดังเช่นนานาชาติยอมรับ  “ISO 9000” เป็นมาตรฐานคุณภาพที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการรับรอง

 

เครื่องหมายการค้าลงทะเบียนอย่างไร ?

             ประการแรกเป็นการยื่นเพื่อจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า จะต้องยื่นตามความเหมาะสมกับประเทศหรือ สำนักงานสหภาพ เครื่องหมายการค้า  การยื่นคำร้องจะต้องสำเนาอย่างชัดเจนของเครื่องหมายที่ยื่น  สำหรับการลงทะเบียนรวมทั้ง สี,รูปแบบ,หรือลักษณะพิเศษ  สามมิติ คำร้องต้องลงรายการของสินค้าหรือบริการ  ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้  เครื่องหมายจะต้องเขียนเงื่อนไขที่แน่นอนในคำร้องเพื่อคุ้มครองเป็น  เครื่องหมายการค้าหรือ เครื่องหมายแบบอื่นๆ  จะต้องมีลักษณะพิเศษ  ที่ผู้บริโภคสามารถแยกแยะและพิสูจน์เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษ   เมื่อเปรียบเทียบกับการพิสูจน์เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆจะต้องไม่ทำให้เข้าใจผิด  หรือไม่หลอกลวงตบตาผู้บริโภค หรือฝ่าฝืนระเบียบความดีงามของสาธารณะ 

            สุดท้ายการใช้สิทธิ์จะต้องไม่เป็นการเหมือนหรือเป็นอันเดียวกันกับสิทธิ์ที่พร้อมอนุญาตให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า  ที่ควรพิจารณาจากการ  สืบค้นและตรวจสอบโดย  สำนักงานของประเทศหรือโดยการคัดค้านของบุคคลอื่นๆ  ผู้ซึ่งการคุ้มครองที่มีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นสิทธิ์อันเดียวกัน

 

การขยายการคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าอย่างไร ?

            ทุกประเทศในโลกที่จดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  แต่ละประเทศหรือสำนักงานสหภาพที่ดำรงอยู่ของการ  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่ง มีข้อมูลพร้อมในการยื่นคำร้องในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและต่อทะเบียน  สดวกในการตรวจสอบ,สืบค้น,และสามารถในการยื่นคัดค้านโดยบุคคลอื่น  ที่มีผลต่อการจดทะเบียนอย่างไรก็ตาม  อยู่ที่ข้อจำกัดของแต่ละประเทศ  (หรือ,ในกรณีของการจดทะเบียนที่สำนักงานสมัชชา,ประเทศต่างๆ) ที่เกี่ยวข้อง

             ในหลักการที่หลีกเลี่ยงความต้องการที่จะ  แยกจดทะเบียนของแต่ละประเทศของสำนักงานสมัชชา  WIPO  เป็นผู้ดำเนินการใน “ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายนานาชาติ”  เป็นระบบที่บังคับใช้โดยสนธิสัญญา 2 ฉบับ  คือ  Madrid  Agreement Concerning the International Registration of Marks และ Madrid Protocal  บุคคลผู้ซึ่งมีความเชื่อมโยง (ทางสัญชาติ,ภูมิลำเนาหรือ ตั้งหลักฐานอยู่) ในประเทศภาคี  ที่มีพันธะผูกพันกับสนธิสัญญาใน 1 หรือ 2  ฉบับดังกล่าว  บนพื้นฐานของการจดทะเบียนหรือยื่นคำร้องต่อ  สำนักงานเครื่องหมายการค้าภายในประเทศนั้นๆ เป็นทางเลือกหนึ่งของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ที่มีผลในบางส่วนหรือทุกประเทศของ  Madrid Union    ในปัจจุบันมากกว่า  60  ประเทศภาคีที่เป็นสมาชิกใน  1 หรือ 2  ฉบับสนธิสัญญา   

     

 

ข้อมูลจาก WIPO  พรชัย  ศิรินุกูลชร  แปลและเรียบเรียง  15-10-50

 

 

      

       

 

 

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.